Bestyrelsesmøde 24.10.2013

Valg af referent og ordstyrer
Referent: Kim, ordstyrer: Peter B

Siden sidst – ændringer til kalender, arbejdsplan, feedback fra pjecen, reklamen, vælgermøderne, evt. noget fra arbejdsgrupperne

Mødekalender:
Vi har fået 3 nye invitationer til vælgermøder: Jagtforeningerne i Odsherred (30. oktober kl. 19.30 på Vig Skole) og Rørvig Friskole (7. november kl. 10-11.50). Socialpsykiatrien og Misbrugsteamet inviterer til møde søndag d. 3. november.
Den første har vi besluttet at melde afbud til. Rørvig Friskole tager Clark. Der kom ingen bud på at tage møde med socialpsykiaatrien.
Vi har også meldt afbud til en tv-debat på TV2-Øst d. 28. oktober. Kim kunne ikke få det til at hænge sammen og heller ingen andre kunne den dag.
Kim har sagt ja til at deltage i Politisk teater og debat 5. november på Odsherred Teater sammen med Alf. Men er forhindret af et andet møde samtidig, som han er nødt til at prioritere. Clark vil snakke med Alf om en løsning – muligvis tager han selv med.

Arbejdsplan
Clark tilpasser forslaget til diverse tidsfrister – så det kan vedtages på medlemsmødet. Sendes ud sammen med mødeindkaldelsen.

Feedback på valgfolder:
Vi har endnu ikke været på gaden med folderen. Der har derfor ikke været nogen tilbagemeldinger eller fornemmelse af, hvordan den bliver modtaget.

Fælles valgavis:
Det udkast til annonce i den fælles valgavis, som har været diskuteret på mail den sidste uge er nu sendt afsted til tryk. Der er dog stadig tvivl om både tekst og layout. Ugeavisens layouter sender 3 forslag med forskellige baggrundsfarver, som vi skal vælge imellem.
Clark synes, det har været en svær proces med meget stærke holdninger, som trak i 2-3 forskellige retninger.

Vi havde en lille snak om, hvordan den slags maildiskussioner kan afsluttes med et konkret resultat. Her og nu får Clark mandat til at færdiggøre teksten og beslutte layouten til valgavisen.

Vælgermøder o.a..
Clark og Thorkild har haft et godt møde med lokalafdelingen af Danmarks Lærerforening. Vi havde taget initiativ til dette møde. Men lærerforeningen var blevet så inspireret, at de nu invitere andre partier til samtaler/møder.
Peter H fortalte om handicapvælgermødet mandag aften i Asnæs. Her havde været repræsentanter for alle partier og 2 handicaporganisationer. Mødet havde givet god viden om problemstillinger, man ikke lige kendte til om forskellige handicaps. Det havde været helt fint for Clark at optræde som partirepræsentant og ikke som kandidat. Efter en kort snak om grunden til at han ikke kan stille op.

Nyt fra arbejdsgrupper
Torben arbejder med et papir om miljø/klima. Han har især arbejdet med økonomien. Han har haft kontakt med Finn Sørensen, som har sendt den videre til Per Clausen, der er vores miljøordfører i Folketinget.
Peter B og Peter H har skrevet et meget grundigt papir om trafikpolitik. Peter B og Peter H har skrevet et meget grundigt papir om trafikpolitik. Der blev spurgt til, om noget af det kunne resultere i et læserbrev.
Kim har lavet et papir om beskæftigelse, som lige nu kun er pluk fra vores program. Det skal konkretiseres – og derfor har det været sendt til hele gruppen (Stine, Merete og Marianne). Foreløbig er der ikke kommet noget ud af det. Men papiret tages med til behandling på medlemsmødet.
Undervejs kom vi også ind i en snak om skoler (Torben havde et papir om Egebjerg) og antallet af overbygningsskoler. Et argument for færre skoler med overbygning er at unge har behov for et ungdomsliv sammen med et vist antal andre unge.
Peter B er ikke kommet så langt med at kigge på økonomi. Men har kigget på seneste budget. Hovedtendensen er, at der er flyttet midler fra drift til anlæg (især reparationer). Peter mente ikke det var muligt at komme med noget til dette valg. Men det giver et godt indblik til fremadrettet at sætte spørgsmål ved hele budgetprocessen – er den demokratisk.

Planlægning af punkterne til medlemsmødet d. 7. november

– Ad 1) Dirigent/referent: forslag Peter B / ?
– Ad 2) Kim fremlægger forslag til planlægning af de sidste 12 dage af valgkampen
– Ad 3) Oplæg fra arbejdsgrupperne (2xPeter om trafik, Kim om beskæftigelse, Torben om Klima. Derefter gruppearbejde med konkretisering – og sidst plenum
– Ad 4) Clark fremlægger arbejdsplan

Kim henter nøgle hos 3F. Hvis han alligevel ikke kan, overtager Peter P.

Praktisk punkter ang. plakater, uddeling, telefonkontakt med medlemmer, osv.

Plakater
Vi mødes hos Torben kl. 10 lørdag. Vi har fire biler og fire trailere, Og kan dermed lave fire hold.
Peter, Kim og Theis: Egebjerg, Strandhuse, Nykøbing, Rørvig
Torben og Clark: Høve, Asnæs, Fårevejle, Vallekilde
Simon, Marianne, Jytte/Hans: Grevinge, Herrestrup, Vig, Nr. Asmindrup
Peter B og Peter P: Højby, Klint, Lumsås, Odden

Husstandsomdeling af folder:
Rita (Fårevejle)
Jytte (Bråde og Egebjerg)
Peter H/Peter B (Rørvig)
Kim/Peter P (Nykøbing)
Vi mangler nogen til at dele ud i Vig og Nr. Asmindrup, Lumsås og Asnæs.

Gadeuddeling:
Clark kan uddele ved supermarkederne i Hørve på hverdags-eftermiddage.

Rundringning til medlemmer:
Der er kun 4 medlemmer, vi ikke har snakket med. Clark snakker med Alf om at tage de sidste.

Evt.