Medlemsmøde, 5.10. 2016

Medlemsmøde 5.10. 2016

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 5. oktober kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing

Deltagere: Peter, Torben, Thorkild, Clark, Kim plus gæsterne Christian og Søren
Afbud fra: Alf og Merete

1. Velkomst og valg af mødeleder og referent (hhv. Peter og Clark)
Peter har sendt en lille skrivelse ud om vores lokale forhold.

2. Temamøde: ulige fordeling af sociale problemer mellem kommuner v. Christian Tastrup og Søren Kolstrup
Se den tidligere udtalelse på hjemmesiden

Søren talte om kampen mod den skæve Danmark.
Christian fortæller at for første gange har EL i Guldborgssund skrevet under økonomiaftale for 2017 fordi det er ikke forringelser og mindre forbedringer.
Nogle af de samme tendenser: skolelukninger, affolkning af landsbyerne (især de unge som søger andre muligheder), lukning af virksomhederne, nedskæringer, indflytning af social svage mennesker
Dokumentering af krisens og statens påvirkning af de fattigste kommuner. Nu når Thomas Adelskov og Holger fra Lolland snakker sammen, så er det vigtigt at EL i de to kommuner koordinerer lidt.
Partiets politik før var 100% statsrefusion for alle overførselsindkomster. Det er urealistisk nu. Men vi skal have på papir, hvad det kan betyde at lave en anden fordeling af udligning (51% landsudligning, 29% fra hovedstaden).

Det er gået fra nedskæringer til afmontering. Det er ekstremt.
Der skal stilles et tillægsforslag til finansloven.
Det er for kompliceret og risikabelt at gå og pille med udligningsformlerne.

Lokalmytteri! Et handlingsfællesskab.

Kim: vi helst se udspil centralt fra EL – så vi ikke ender med København i mod udkanten.

Peter: Der arbejdes med emnet på landdistriktsudvalgsmøde, og Peter mener de kan sagtens bakke op omkring kampagnen. Det burde være 100% refusion – der er ingen gode argumenter for hvorfor det skulle koste kommunerne at have arbejdsløse eller førtidspensionister eller folk på jobforløb. Der er ingen progression i systemet nu.

Thorkild: Snakkede om incentimentsøkonomi og forbrugsøkonomi (tosidede) som drivkræfter.

Søren: Alliancen med vores borgmestre er kun på analysesiden – at sætte fokus på et emne. Vi har ikke kræfter selv til at føre kampen, men de vil sandsynligvis ikke være med til refusionsdebatten.

Christian – vi er gået til valg med kampen i mod ulighed. Så det er helt oplagt at arbejde med denne del af kampen.

Søren: Hvad er vores bud på nogen nye institutioner, som er offentlige? En udvikling af vores produktion. F.eks. forsknings institutter i lagerenergi osv. F.eks. institut for selvforsyning i frugt. F.eks. forskning og formidling i håndtering af de svære børn.

Peter: mulighed for uddannelses decentralisering – afdelinger som er mere lokale, for at hjælpe de unge komme i gang med noget.

Søren: vi skal kigge på hvordan arbejdsfordeling var mellem amt og kommune før reformen – de problemer tyngde ikke så meget dengang.
Mange mulig allierede – pædagoger, FOA, DLF, osv.

Thorkild: vi bør komme med et udvidet arbejdsbegreb – at man ikke er uduelig og elendig fordi man ikke kan eller vil arbejde sig ihjel. Eksempler som fiskelaug til selvforsyning, folkekøkken, gensidighed – serviceområdet, madproduktion, landbrug osv. Plads til inspiration og solidaritet i stedet for aktivering og ydmygelse.

(Borgerløn?)
(De nedlagte grønne verdener, som var i statsregi.)
(Socialøkonomiske virksomheder.)
(Kommuneaktier.)
(Andelsselskaber. Udelige reserver.)

Næste trin – møde med Finn og Anders? Møde i regionsrepræsentantskab? Møde i udvalgene? Fælles udtalelser, evt. aktioner.
Kom ud af puljeterrorisme!
3. Nyt fra medlemmerne og post til afdelingen​- frafalder
4. Evt.
Næste møde er torsdag d. 3. november. Tema –vores rolle i Byrådet (Thorkild) og kontanthjælpsloft samt 225 timers regel (Kim inviterer Kai Verner)
(Husk til generalforsamling, diskussion om 6 møder om året)