Medlemsmøde, 7.1. 2015

Medlemsmøde 7. januar 2015

Til stede: Kim, Clark, orben, Peter, Merete. Afbud fra Alf

1. Valg af mødeleder og referent (PB og CP)

2. Vores udvalg, baggrundsgrupper og aktuelle sager
Der er ikke sket meget i december i kommuneregi.
Der er en sag om udbud på udbringning af mad i hjemmepleje og en sag om tangdyngerne på
stranden som Kim orienterede om. Baggrundsgrupperne holder skypemøde om social og foreby.
Udvalgs dagsorden søndag d. 11.01.15 kl. 20.30.
Vi er inviteret til to andre møder i januar. D. 16. i Lumsås Forsamlingshus og d. 21. i Aksen i
Asnæs om landsbymakeover og lokaldemokrati puljen
Merete sidder nu på det Regionale Arbejdsmarkedsråd efter nedlæggelsen af det
Lokale beskæftigelsesråd.

3. Drøftelsen af prostitutionskonferences forslag til vedtægter (vedtagelser)
Både orben og Clark er mest til at stemme for et forbud. Det syntes de andre tre til
medlemsmødet IKKE var en god løsning. Vi ser frem til diskussionen til selve
delegerede konference.

4. Opfølgning på vores indsats med fattigdomskampagne og dagpenge temamøde
Positive tilsagn fra deltagerne og oplægsholderne om temaaftenen. Næste gange
kunne vi tænke os at lave lidt gadearbejde i forbindelsen med et temamøde.

5. Nyt fra:
Movia sag (regionstog) (KM) – at forbyde en borger adgang til offentligt transport er i strid mod forskelsbehandlingsloven. Merete undersøger sagen og inddrager evt. handicappolitiske udvalg eller det centrale handicapråd.
– regionsrepræsentantsskab (PB) (til mødet d. 25.01 i Ringsted støtter vi op omkring sekretærstillingen, helst hvis alle de andre bakker op, men ellers støtter vi Brunos plan om at kaste sig ud i det og få afdelingerne med efter hånden)
– uddannelsespolitiske udvalg (TH) (pågår; CP og horkild skal deltage i lærerlandsmødet i EL d. 31. januar)
– landdistriktsudvalg (PB) (der blev orienteret om sagerne for tiden)
– finansloven (den var måske den bedste vi kunne få, men ikke tilfredsstillende)

6. Er vi kampagneklar? – opdeling af opgaver
Til næste møde har CP en plan over omdeling af plakater og vi prøver at dele nogle
af plakater og strips op allerede i februar. Opfordring til medlemmer at melde sig til
kampagnearbejdet.
Vi mangler en plan om folder/gadeuddeling og valgmøder – men det er noget, vi får
fra landskontoret.