Medlemsmøde 11.1. 2018

Til stede: Thorkild. Slynge, Julie, Laura, Agnes, Shadia, Kim, Michael, Clark & Alf Afbud fra: Morten, Else, Torben, Søren, Peter B., Merethe 1) Velkomst v. Clark og efterfølgende præsentationsrunde. 2) Mødeleder: Kim & Referent: Alf 3) Tema 1: Cykelstier i Odsherred. Oplæg v. Michael “Mit oplæg er på baggrund af

Decentraliser ledelsen af Odsherreds skoler

Debatindlæg af Peter Bomholt Andersen. I 2012 vedtog byrådet i Odsherred at etablere en skolestruktur med to skoler Syd- og Nordskolen. Denne skolestruktur blev iværksat i august 2014. Den nye skolestruktur var ensbetydende med en administrativ centralisering af skolevæsnet i Odsherred. Hensigten var at forbedre skolevæsnets samlede økonomi og styrke