Medlemsmøde, 9.1. 2019

Medlemsmøde 9. Januar 2019

Referat af Medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 9. januar kl.19.00, Asnæs
Til mødet: Clark, Slynge, Peter, Kim, Torben A., Michel, Juan
Afbud fra Alf, Torben, Merete, Stine, Else og Morten

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent
Peter er mødeleder og Clark skriver referat

2. Nyt fra medlemmerne
Torben fortæller at det nye togplan og de tog, som er blevet sat ind, gør det mere pressende at kæmpe for batteritog.
Slynge fortæller om aktivismen i Vig imod bygning af biogasanlægget. Hvordan får vi saglige oplysninger om fordele og ulemper og hvordan får vi folk til at mobilisere sig FØR beslutninger er taget (Juan og Kim)? Nogle af forudsætninger har ændret sig (Tengslemark og Højby). Varmepumper er mere rentable.

3. Nyt fra bestyrelsen, baggrundsgrupperne, regionen m.fl.
Ikke noget nyt

4. 1. maj drøftelse v. Kim
Kim fortæller om baggrunden til Kultursol og de ændringer, som kan komme i år. Socialdemokraterne og LO (de fælles hovedorganisationer) vil trække sig ud af Kultursol og holde 1. maj sammen i Asnæs. Kim og Torben A. vil møde med Arne og Mogens fra SF om at lave en ny plan. Vi er under tidspres (afhængigt af hvor mange aktiviteter, vi vil have – også mangel på mandskab til opgaverne). Der skal besluttes noget med økonomi, program, plads, talere, osv. Kim har mandat til at drøfte med SF.

5. Ønsker til aktiviteter, temamøder, osv.
Juan og vennerne – et temamøde om udvikling i Latinamerika
Evt. diskussion om biogas, hvis vi får flere oplysninger
Flere hyggeaktiviteter/rigtige fester
Ad hoc samarbejde med interesse organisationer – tilknyttet specifikke initiativer
21 dages plan for valget: Clark sender noter fra mødet i Holbæk til bestyrelsen og Kim, som vil udarbejde en plan. Clark vil derefter få folk til at melde sig til aktiviteter og stille sig parat til at gå i gang. Slynge holder kontakt med Eva Flyvholm (vores kandidat).
Også plan for valgtilforordnede (FT og Europap.)
Startflyer – hvem kan gå på gaden fra den dag, hvor valget udskrives
fredag/lør Nyk./Vig/Asn. – hvem kan stå
Konkrete opgaver – telefonkæde og logistik
Læserbrevene – bedste at skrive nu! Peter kan skrive nogle, som Clark og Slynge kan sende.
Biografannoncer – Clark har mandat til at bestille
Campingvogn gennem regionen – til aktionerne
Ca. 15.000 kr. til FT valg

6. Vores drøftelse af skolevisioner og skolestruktur

Fra høringssvarene: et stort flertal vil gerne have en lokal skolebestyrelse og lokal beslutningstagen.

Vores beslutninger omkring afstemning i udvalg og byrådet til efterretning.

7. Post til afdelingen og kommende datoer
Brev fra Arne Wurgler – tilbud om at lave koncerter. Hvis de tre afdelinger har interesse, så kunne det være en idé.

8. Evt.