Medlemsmøde, 6.12. 2017

Medlemsmøde 6.12. 2017

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 6. december kl.19.30 i Organisationernes Hus, Nykøbing

Til mødet: Kim, Clark, Torben, Søren, Peter, Thorkild, Alf, Michael og Agnes.
Afbud fra Sara (Slynge), Jeppe og Merethe

1. Velkomst og introduktion af nye medlemmer. Valg af mødeleder og referent. (hhv. Peter og Clark)

2. Evaluering af kommunalvalg kampagne v. Clark

Vi var rigtig godt med i pressen, i de sociale medier og på gaden og har været effektive i vores forbrug af ressourcer (plakater, folder, reklamer m.m.) – CP
Synligheden i gadebilledet – KM savner lidt mere synlighed. Feedback – det er bedre at være en synligt flok et sted end en-to stykker to steder.
Michael – synes det var fint at være mange steder med få mennesker.
Peter – Kalundborg havde nogle meget målrettet pjecer som de delte ud til specifikke grupper. Timing og placering og strategien er tit bedre end ressourcer – f.eks. Venstre brugte mange ressourcer og gik alligevel tilbage.
Ods. EL bør også være aktiv i Holbæk ved uddannelsessteder (stort opland) – Agnes
Kunne vi have et møde kort efter valget – Søren
Thorkild – et formøde før arrangementerne – sikr vores politik kommer i gennem
Strategisk placering af reklamer kontra Venstres strategi – Kim synes vores strategi var bedre. Også vigtigt at forberede sig til valgmøder – svar på de tilsendte spørgsmål.
Evt. lav en lukkede facebook side for medlemmer igen.
Vi snakkede lidt om statistik – vi gik frem på OG lærerværelset og tilbage lidt i Rørvig (pga Alternativet?)
Brug den gratis avis i fremtiden mere end Nordvestnyt.
Vi er gået tilbage 1,2%. Det er mindre end partiet gjorde på landsplanen.
Vigtigt at være virkelig aktivt (på offensivt) omkring skolerne – Thorkild
Godt med meget fokus, når vi kun er 1 i Byrådet – Torben
Ikke kun fokusere på vores byrådsarbejde – Peter

3. Vores rolle i det kommende byråd v. Kim
Kim fortalte om resultaterne af det konstituerende møde natten til d. 22.. Vi er udenfor de formandsmøder, som er forud for alle udvalgsmøder. Men vi er med til budgetmøderne i 2018. Vi forbeholder os retten til at være i opposition.

4. Mulige roller og opgaver for medlemmer og aktivister i de kommende år v. Bestyrelsen
CP oplæg – til efterretning
Thorkilds oplæg – til efterretning

5. Plan og opgaver til julefrokost d. 22. december v. Clark
Julefrokosten er lavet om til en nytårskur! Den holdes hos Torben fra kl. 14 lørdag d. 6. januar. Vi får mad ud af huset, efter tilmelding fra medlemmer og aktivisterne – der er penge tilbage fra valgkampagnen, vil skal fejre med. Torben vil købe øl og vand.

6. Nyt fra medlemmer samt forslag til kommende temamøder, kampagner, osv. – ordet er dit!
Peter om regionen – til efterretning
Thorkild om skolepolitik – til efterretning; vi skal have et temamøde i 2018 om emnet
Michael om cykelforhold – tages op igen i det nye år.

7. Evt.
D. 10. dec – Demonstration ved Kultorvet 15-16 for de kurdiske fangere i Tyrkiet og
Landsindsamling for Amnesty i alle kommuner