Generalforsamling, 18.2. 2019

Til mødet: Sara, Jeppe, Else, Morten, Merete, Alf, Torben R., Torben A., Clark, Juan, Claus, Peter

Afbud fra Kim, Søren, Mikkel, Thorkild, Cecilie (og Jonas Paludan fra Hovedbestyrelsen)

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning inklusive Byrådsrepræsentants beretning v. Clark
Til efterretning. Lidt drøftelse af de økonomiske rammer for Kommunen og begrænsninger i de kommende år.
Alternativer til New Public Management efterlyses!
Peter fortæller om regionsrepræsentantsskabs arbejde. Der er møde den sidste søndag hver måned i Ringsted, hvor Peter repræsenterer Odsherred. Mange punkter handler om besparelser og effektivisering. Temamøder om trafik, råstoffer, sundhedsvæsenet.
Mange trafikbesparelse direkte modvirker vores mål at få flere unge i uddannelse.
Det er r.r. som godkender kandidatlisterne og fordeling af kandidaterne til områderne – vi bør have flere som kan fordeles i Nordvest Sjælland.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab v. Merete
Godkendt

4. Godkendelse af budget for det kommende år v. Merete
Godkendt med ændringer – også mandat til at bestille biografreklamer med Kalundborg og Holbæk

5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år v. Clark
Der er ikke kommet nogen forslag med posten.
Vi vil gerne sikre at der ligger en fest en lørdag, med muligheden for at blive ved om natten.
Vi vil gerne have et oplæg om situationen i Sydamerika – Juans venner kan finde et tidspunkt.

6. Valg af kandidater til afdelingsbestyrelse og kritisk revisor
Torben R. går ud, da han flytter væk fra Odsherred. Else stiller op. Det nye bestyrelser er således: Merete, Peter, Else, Sara (Slynge) og Clark
Kritisk revisor: Alf

7. Eventuelt
21 dages plan – ved at være styr på det – oplæg sendes ud til alle de berørte
Klimaplan – vi vil gerne drøfte indholdet og hvordan, det blev til (til næste møde?)
Reklame fra Slynge for kvindepolitisknetværk.

Bilag:

Bestyrelsens Beretning 2018

Regnskab 2018

Budget 2019

Arbejdsplan 2019