Medlemsmøde, 9.4. 2015

Medlemsmøde, 9.4. 2015

Til mødet: Kim, Torben, Alf, Clark, Peter, Claus, Mette // afbud fra Merete, Sebrine, Stine

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (Peter, Clark)

2. Nyt fra bestyrelsen, byrådet, udvalg og råd, og baggrundsgrupper om aktuelle sager
Kim har været til budget- og visionsseminar i slutningen af marts og som “gruppeformand” kom med et oplæg om de to følgende punkter fra Byrådets visionspapir: “de bedste løsninger skabes i fællesskab” og “vi ser forskellighed som en styrke” (vi bakker op omkring disse to punkter). Det punkt om “at satse på det 50+ segment af indflyttere” synes vi er problematisk. (Kims tale kan læses på hjemmesiden.)
Drøftelse af praktikplads problematikken for unge. Torben har fået at vide i gennem formøde til byrådsmødet at der er flere indsatser på vej!
Udvalgsmøderne er i næste uge – der holdes skypemøde for baggrundsgrupperne nu på søndag
Peter – nyt fra landdistriktsudvalg – refusionssatserne for mange af de overførselsindkomstsgrupper bliver skåret nede. Diskussion har været omkring en udligningsordning – en fælles ordning for hele landet (som skal hæves). Nu ligger det i HB’s valggruppe – måske bliver det modificeret af “kernegruppen”.

3. Diskussion af hovedforslag til årsmødet, udarbejdelse af ændringsforslag samt delegeret valg
(årsmødet er d. 5-7. juni; vigtige dokumenter kommer med rød + grøn)
Clark: virker problematisk at HB bedømmer hvilke forslag, skal drøftes/stemmes om til årsmøde. Når folk har gjort sig umage med at udtrykke noget, virker det lidt respektløse.
Kim: do. CP. Bekymring for de politiske omorganiserings forslag, som truer mindretals beskyttelse. Vi skal bestemt ikke røre ved denne beskyttelse. Vi skal heller ikke kun stemme til “top 21” hvert andet år og kigge på økonomien hvert andet år.
Alf: Det er vigtigt at HB har nogen beføjelser. En selektionsmekanisme som balancerer aktivisme og pragmatisme.
Kim: der kunne stilles krav til hvor mange stillere der er bag et oplæg.
Claus: ikke så stort problem med HBs anbefalinger, men helt enig med Kim at mindretals beskyttelse bevares.
Peter: vi skal undgå DJØFicifering og talentspejdere arbejde – modellen er taget efter de andre partier, men vi bør være et anderledes parti.
Claus: vi skal passe på at ikke overgive parti til professionelle politikere.
**
Gennemgang af hoved- og indkomne forslag til årsmøde. (Ændringsforslag kan stilles indtil torsdag d. 23. april.)
Alf – med at vælge spidskandidaterne hvert andet år, kan man undgå så meget fokus på navnene til fordel for politik.
De fleste mente, det er godt med spidsk. valg hvert år.
Peter – hvis vi ikke passer på, bliver vi mere og mere et folketingsparti.
Et alternativ til at bevare 1 over halvdels måde at vælge HB er at fraktioner kan stille kandidaterne til årsmødet. (s. 19)
Omkring diskussionen af mindretalsbeskyttelse, sagde Kim, at godt nok rummer vores vedtægter også en mulighed for at fraktioner opnår valg af HB-medlemmer ved at anmelde sig som fraktion. Derved vil fraktionen selv udpege et antal HB-medlemmer efter størrelsen af fraktionen blandt de delegerede på årsmødet. Det er en bestemmelse, som endnu aldrig er blevet brugt. Netop fordi metoden med en stemme over halvdelen af HB-medlemmer sikrer mindretals repræsentation i HB. Hvis mindretallene tvinges til at benytte den anden metode, kan det efter Kims mening føre til splittelser og afskalninger af partiet. Og det kan da ikke være meningen.
Vi er mest til at bevare vælg til folketingskandidat som det har været. (s. 20) Afsnit om ansatte (s. 21) – det bør være nok med punkt 1, uden a, b og c.
4.1 (s. 22) – virker lidt omsonst, måske tegn på, at man skal være flere til at stille et forslag
4.10 s. 26-29 – CP og KM mener, det bør diskuteres, evt. laves til et del-program.
Vedtægtsændringer: 5.2 er problematisk – et slag mod demokratisk udvikling i partiet. Kommunikation begge vej bliver minimeret.
5.8 omkring partiskat – Kim anbefaler at stemme ned – 5 % er for lidt! (Men det skal være skadesløs at være byrådsmedlem!)
6. Forslag til ELs arbejdsplan – lidt tynd. Kun det, som skal være der.

(Der blev bestemt til bestyrelsesmødet at vores næste diskussion af ændringsforslag til årsmøde er til best. møde d. 13. maj. CP opfordre medlemmer til at sende deres kommentarer eller deltage i mødet – umiddelbart før vores temamøde med Tobias Clausen).

Valg af delegerede. Der var ikke kampvalg. Kim og Clark vil gerne være delegerede og Peter vil være suppleant. Alle var tilfredse.

4. Nyt fra bestyrelsens og medlemmernes deltagelse i kurser, konferencer, 1. maj forberedelsen m.m.
CP fortalte lidt nyt om 1. maj – der er organiseringsmøde søndag d. 12. i organisationernes hus kl. 15.30. Der er behov for hjælp med praktiske opgaver torsdag d. 30. april ved cirkuspladsen kl. 16-18 og på selve dagen fra kl. 10 eller 12 indtil 17-19 stykke. Clark, Torben, Stine hjælper d. 30. Torben, Kim og Stine er der d. 1. maj.

5. Er vi kampagneklar til folketingsvalg?
Claus vil gerne skrive debatindlæg.
Claus, Pernille, Alf, Joan, Torben og Kim kan alle være valgtilforordnede – dog behøver vi måske kun 4.

6. Post til afdelingen
Troubadour tilbud.

7. Evt.

N.B.: Vores næste møde er et offentligt temamøde i Aksen i Asnæs med Tobias Clausen om solidaritet med venstrefløjen i Europa (fokus på Podemos i Spanien og Syriza i Grækenland). Kl. 19.30. Hjælp os med at reklamere!