Bestyrelsesmøde, 20.8. 2012

Deltagere: Kim og Thorkild. Afbud: Alf

 • Kommende klummer
  Vi skal levere klummer til Nordvestnyt henholdsvis 31. august og 26.september. Kim skriver klummen til 31. august (om nødvendigheden af at hindre at flere tusind falder ud af dagpengesystemet pr. 1. januar).
  Thorkild vil gerne sikre, at vi har en “klummebank”. Så vi hele tiden har en artikel liggende klar –samtidig med at vi også skal være aktuelle, når situationen kræver det.Thorkild opridsede en række ideer, han/vi vil arbejde på:
  – Revolution vs. VKO’s forandring af Danmark
  – Hvad er en ønskværdig udvikling af det danske samfund
  – Lokale indsatsområder
  – Arbejde/Arbejdsbegrebet/Arbejde og livsværdi
  – Demokrati (borger/bruger, mål/selvmål)
  – Samfund, arbejde, menneske

 

 • 4 spørgsmål til kontaktpersoner fra organisationssekretærerne.Landskontorets organisationssekretærer har sendt et lille spørgeskema ud til at kontaktpersoner, om hvordan de opfatter rollen som kontaktperson – og hvilken støtte landskontoret kan give dem.
  Selvom spørgsmålene er rettet til Kim (som kontaktperson ) blev de drøftet i bestyrelsen. Nogle punkter fra vores snak om kontaktpersonens rolle:
  – at formidle informationer fra landspartiet til de lokale medlemmer
  – koordinere det lokale afdelingsarbejde
  – have “antennerne ude” om hvad der foregår i lokalområdet
  – tage initiativ til beslutningstagning internt/eksternt
  – understrege forskellen på en formand og en kontaktperson (både internt og udenfor EL)
  – hele tiden være opmærksom på dilemmaet central contra decentral ledelse.
 • Om landskontorets støtte kan nævnes følgende bud:
  – politisk “skoling” (grundig indføring i listens historie og politik)
  – “medietræning” (skrivkurser, hvordan lave en god pressemeddelelse, læserbrev osv)
  – administrative og organisatoriske færdigheder (den gode mødeindkaldelse, det gode møde osv.)
  – Organisationsværkstedet, som Kim havde været til i foråret, havde været godt og givet en del.

 

 • Nordvestsjællandsmøde onsdag d. 22. august
  Kim skal til fællesmøde for kontaktpersoner i Nordvestsjælland (Odsherred, Kalundborg og Holbæk) onsdag. Vi drøftede, om ikke der vil være fornuft i at lave fælles intromøde for nye medlemmer . Landspartiet laver godt nok også intromøder rundt om i landet. Men i Region sjælland har de været holdt i Roskilde og Nykøbing Falster. Vi tror, det vil være lettere at få folk med til Holbæk til et fælles intromøde.
  Mødet onsdag skal også dreje sig om aktiviteter op til Finanslovsforhandlingerne.

 

 • Folkehøring 1. september
  På medlemsmødet 14. august lykkedes det ikke at få nogen til at være med til en folkehøring. Mange af de “faste” aktivister er bortrejst den pågældende weekend. Det samme gælder de øvrige to bestyrelsesmedlemmer. Men Kim vil gøre endnu et forsøg med en mail ud til alle medlemmer. Hvis ikke det giver resultat, må vi afblæse – og drøfte, hvordan vi ellers kan lave finanslovsaktiviteter i løbet af efteråret.

 

 • Lyttemøde i Ringsted mandag d. 3. september
  Udover de lokale folkehøringer afholder EL regionale lyttemøder, hvor EL’s folketingsmedlemmer og afdelinger samler viden og krav til finanslov ind fra fagforeninger og andre bevægelser ved at mødes med dem. Det sker i vores region mandag d. 3. september i Ringsted.
  Der vil være 3 folketingsmedlemmer og hver afdeling i regionen opfordres til at sende mindst en repræsentant for afdelingen.
  Thorkild kan muligvis tage af sted for Odsherred-afdelingen.

 

 • Medlemsmøde 11. september
  Hovedtema for septembers medlemsmøde bliver den arbejdsløshedskampagne, som EL kører fra september. Vi forsøger af få en oplægholder. Jørgen Arbo Bæhr blev nævnt som et oplagt emne. Det arbejder Kim videre med.
  Ellers skal septembermødet følge op på det kommunalpolitiske værksted 26. august. Og muligvis også være en første runde med udpegning af kandidater.Vores oktobermøde bliver generalforsamling (6. oktober). Her er selvfølgelig en fastlagt dagsorden – men vi satser også på at få udpeget vores spidskandidat og måske også en nr. 2 kandidat. Kunne vi også få et folketingsmedlem til at fortælle om den aktuelle politiske situation ? Måske Nikolaj Villumsen ? Kim spørger ham.

 

 • Rundringning til medlemmer (alle eller kun nye?)
  Måske vil det være en god idé, at vi jævnligt ringer rundt til alle vores medlemmer. Eller bare nyeste for at få dem til at deltage i vores møder. F.eks. kunne det være oplagt at gøre op til seminaret om kommunalpolitik d. 26.8. Efter nogen snak fandt vi det dog urealistisk, at vi skulle få tid til en sådan rundringning i løbet af ugen. Kim vil i stedet sende en påmindelse på mail torsdag og måske en sms fredag/lørdag. Vi vil på et senere medlemsmøde tage en snak om medlemspleje.

 

 • Kommunalpolitisk værksted 26. august (planlægning, indkøb m.m.)
  Thorkild orienterede om de tanker han (og Alf) har omkring afviklingen af dagen. De mødes tirsdag eftermiddag for at planlægge nærmere.
  Vi skal have købt ind til morgenkaffe/morgenmad og frokost (Merete bager kage). Vi aftalte at mødes søndag kl. 9 for at klare indkøbene i timen inden mødestart.

 

 • Næste bestyrelsesmøde
  Vi mødes næste gang 17. september for at planlægge generalforsamlingen. Septembermødet mailer vi omkring afviklingen af.