Medlemsmøde, 6.11. 2017

Medlemsmøde 6.11. 2017

Organisationernes Hus (overfor stationen), Nykøbing, Sj. (flyttet til Kims hus i Nykøbing)
1. Velkomst, evt. introduktion af nye medlemmer, valg af mødeleder og valg af referent​
Til mødet: Kim, Clark, Peter, Slynge og Thorkild. Afbud fra Torben, Else, Morten, Søren, Merete og Alf.

2. Kort orientering
* medlemmer – ordet er frit – Thorkild orienterede om skoledokumentet
* byrådet – Vores forslag om at indføre borgerdrevne forslag i byrådet – Kim – blev vedtaget enstemmigt!
* regionsrepræsentantsmøde – Peter – handlede om valget og drøftelse af mandat og proces til valgaftenen
* post til afdelingen – Clark – til efterretning
* Danmark for Velfærd v. Søren – Slynge deltager i Kbh, Clark i Holbæk

3. Diskussionspunkt – Erfaringer fra 4 år i byrådet v. Kim og baggrundsgrupperne
Vi har ikke fået særlig mange forslag vedtaget men det har ikke været spild af tid. Vi har påvirket debatten og flyttet nogen holdninger – både i salen og i samfundet. (Kim)
Nogle af de ting, vi stod for i 2013 er blevet gennemført – f.eks. cykelstier, en anden dagsorden til miljøpolitik. På visse punkter har vi skubbet i den rigtige retning. (Peter)

4. Diskussionspunkt – Evaluering af valgmøderne, pressedækning og vores indslag i de sociale medier
Til efterretning. Hele kampagnen bliver evalueret i december. Kan Thorkild skrive kort om “hvorfor skal man gå i skole?”

5. Beslutningspunkt – Mandat til konstitueringsforhandlinger (anbefalinger fra bestyrelsen)
Se bestyrelses referat.

6. Beslutningspunkt – Praktisk omkring valget
Se bestyrelses referat.

7. Politisk strategi og visioner omkring valget – vores mærkesager, vores samarbejde med SF, vores syn på venstrefløjen i Odsherred og i Danmark, samt evaluering af valgmøderne op til nu
Plan for en intensiv indsats i den sidste uge. De røde er blå. Hvem er de røde? Hvor blå er de efter valget?

8. Evt.
Næste medlemsmøde er d. 6. december i Organisationernes Hus og julefrokost er d. 22. december, flere oplysninger i december.