TURISMEFINGRENE FRA KYSTERNE

Enhedslisten støtter ikke projektforslagene om et badehotel på Skamlebæksletten og en ferieby i Odden Havneby.

På byrådets sidste møde i år skulle man tage stilling til forslag om at indstille to forsøgsprojekter til Plan- og Landdistriktstyrelsen. Det ene går ud på at indrette et badehotel på den gamle radiostation på Skamlebæksletten. Og det andet at der opføres en ferieby ved Røgeriet oven for Odden Havneby.

Begge projekter har mødt lokal modstand i form af bekymrede høringssvar til politikerne. Enhedslistens Amalie Petersen tog ordet under punktet og udtrykte sin modstand:

– Vi skal værne om vores kyster. De er helt unikke. På Skamlebæksletten er der et fredningsprojekt igang, sagde hun og påpegede, at alene dét burde få alle til lige at stoppe op og tænke sig om. For det er et helt enestående område med en unik natur. Og så henviste hun til, at der ikke er nævneværdig borgeropbakning til projektet.

I forhold til ideen om en ferieby på Odden, som også er indstillet fra kommunens Økonomiudvalg, sagde Amalie, at det vil komme til at præge det helt særlige havnemijø, som Enhedslisten ikke mener skal spoleres af sådanne ferieboliger.

Amalie gav udtryk for sin bekymring for de miljøkonsekvenserne af de to projektforslag i forhold til land- og vandmiljø, understregede hun:

– Der er faktisk en grund til, at vi normalt IKKE bygger i kystnære zoner. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Enhedslisten synes, at turismen får en forrang over for de borgere, der bor her i Odsherred til dagligt.

– Skulle vi endelig lave overnatningsmuligheder for turisterne – for det kan vi godt snakke om – så skal det ikke ligge i kystnærhedszonerne.