Krigen i Ukraine: hvordan kan vi arbejde for nedtrapning af konflikten

Udtalelse fra Enhedslisten Odsherreds generalforsamling lørdag d. 26. Marts.

Der gøres tilsyneladende store anstrengelser for at tale konflikten mellem parterne op, både fra Topledelserne i Rusland, Ukraine, EU, NATO og fra de danske toppolitikere. Den italesættelse af konflikten kan kun føre til én ting; nemlig en skærpelse af konflikten og dermed fare for at konflikten breder sig og ”kommer ud af kontrol”, det vil sige ender i en krig mellem atommagterne. En sådan krig vil, uanset hvem der starter den, være en forbrydelse mod menneskeheden og måske den definitive forbrydelse.

Kan vi almindelige mennesker medvirke til at tale konflikten ned. Ja vi kan. Vi kan i hvert fald opfordre vores valgte ledere til at forsøge at få reelle forhandlinger i gang, der kan indhegne og afgrænse konflikten, så risikoen for at den kommer ”ud af kontrol” mindskes. Derfor er det af afgørende betydning, at de diplomatiske forbindelser forbliver intakte.

Den menige russer, der hverken har lod eller del i topledelsens krigsmageri, skal ikke føle sig som paria i det internationale samfund. Vi kan derfor opfordre til, at russere ikke udelukkes fra det internationale fællesskab inden for fx kultur, sport og videnskab, men at disse fællesskaber bruges til at fremme dialogen om den situation, verden befinder sig i. Udelukkelse og isolation styrker kun den russiske topledelses greb om magten og muligheden for uimodsagt at kolportere deres version af krigens gang og baggrunden for konflikten til den russiske befolkning. Vi skal også i dialog med de russere, der befinder sig i Danmark også selv om de ikke har samme syn på konflikten, som vi har. Ligeledes skal vi støtte den Russiske fredsbevægelse. Frem for alt skal vi bekæmpe ethvert forsøg på at dæmonisere russere overalt i Europa og især i Ukraine.

Alt det kan gøres samtidig med, at vi fordømmer krigsmagerne og støtter Ukraines kamp for at bevare sin selvstændighed.