Den kollektive trafik under dobbelt pres

Debatindlæg af Peter Bomholt Andersen, bestyrelsesmedlem i EL-Odsherred.

I det nye år bliver det markant dyrere at tage bussen eller toget. Der er varslet prisstigninger på mellem 10 og 13 procent på billetpriserne. Med den nuværende regeringskonstellation er det stærkt tvivlsomt, om staten vil gribe ind og tilføre midler for at forhindre forhøjelsen af billetpriserne.

Coronaepidemien betød, at busser og toge mistede temmelig mange passagerer. En hel del af dem er vendt tilbage til busserne og togene. Men de stigende billetpriser vil sandsynligvis betyde, at de grupper i samfundet, der hverken får fornøjelse af skattelettelserne eller lønforhøjelse, vil indskrænke deres rejseaktivitet.

Allerede i forbindelse med budgetforhandlingerne i Odsherred om næste års budget foreslog Venstre at spare en million kr. på den kollektive trafik. Det fik de ikke igennem denne gang. Men hvis passagertallet daler p.g.a. de højere billetpriser, skal de nok komme igen med deres besparelsesforslag.

Venstre er jo ikke tilhængere af kollektive løsninger ud over de mest nødvendige. Men noget har de dog opnået, i den netop indgåede aftale om kollektiv trafik blev der afsat penge til, at kommunen køber arbejdskraft til at udvikle en app og promovere en privat samkørselsordning. Det lyder jo rigtig smart, hvordan det præcist kommer til at virke, vides endnu ikke. Men ideologisk er det guf for Venstre og andre borgerlige partier, det er det, der hedder frivillige private fællesskaber ovenikøbet betalt af kommunens borgere. Man kan endda lidt fikst argumentere for, at det er mere grønt, når der er flere, der kører i samme bil, også selv om det er væsentligt mindre grønt, end hvis folk i stedet benytter de offentlige busser og toge.

Er det nu også frivillige fællesskaber? Det bliver jo de private bilister, der bestemmer hvem de vil have med, hvornår og hvorhen. Med de kollektive transportmidler kender man afgangstiderne og har ret til at køre med. Det har man ikke, når der er tale om samkørsel. Kommunen vil sikkert gladeligt indrette samkørselspladser i de større bysamfund, men det er nok tvivlsomt, om der kommer samkørselspladser ude på landet.

Nu kunne det måske være ligegyldigt, om kommunen smider penge i det projekt, men det er naivt at tro, at den kollektive trafik kan opretholdes i det nuværende omfang, hvis den ordning sammen med de stigende billetpriser fører til fald i passagertallet. Venstre og andre partier skal nok stå på spring med forslag til besparelser på den kollektive trafik.
—-
På byrådsmødet 31. oktober stemte Enhedslisten – sammen med SF og DF – imod den omtalte samkørsels-app.