Overdrivelser og fordrejninger fremmer ikke forståelsen

Læserbrev af Amalie Petersen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Odsherred.

I tirsdagens Nordvestnyt ( 16. august 2022 ) blev der bragt et læserbrev om, at elselskabet Andel skulle have stillet forslag om en gigantisk kystnær vindmøllepark nær Odsherreds allervigtigste naturområder ud til Kattegat.

Nej, det er ikke et forslag om en kystnær vindmøllepark, men en ansøgning om en forundersøgelsestilladelse til en vindmøllepark fra 8 til 18 km fra Odsherreds nordkyst. Om det ender med, at Andel kan gå videre med projektet, afhænger altså af resultaterne af forundersøgelsen. Det er vanskeligt at se, hvordan man kan have noget imod en forundersøgelse. En forundersøgelse skal jo ifølge sagens natur medvirke til at afdække problemer og belyse spørgsmål omkring et evt. projekt, og dermed danne grundlag for at de relevante myndigheder kan tage stilling til om projektet skal nyde fremme.

Om Klintebjerg er et naturområde. Det var det nok engang, men i dag er det et sommerhusområde med meget store fritidsboliger. der skjuler udsigten til det helt enestående terræn der tidligere fungerede som overdrev.

Om en evt. kommende havvindmøllepark der ligger fra 8 til 18 km fra kysten vil påvirke hele kysten fra Rørvig til Gniben, er svært at sige. I klart vejr vil møllerne kunne ses som møller i tændstikstørrelse mod den nordlige horisont. Om man vil lade sig genere af dette syn afhænger af øjnene der ser, men det at møllerne står i nord betyder at de ikke står mellem solen og folk der går ture langs stranden.

Om der skal etableres flere højspændingsledninger, hvorfor skulle der det? Der er i forvejen en højspændingsforbindelse på 150 KV fra Nr. Asmindrup til Torslunde der kan forbindes med en evt. vindmøllepark i Nr. Asmindrup

Det er naturligvis rigtigt, at det er energiselskabet Andel, der står for projektet. Men det er det rene vrøvl, at vi andelshaverne ikke får noget ud af det. Hvis projektet giver overskud, bliver pengene jo i selskabet til gavn for andelshaverne og udbetales ikke som profit til aktionærer. Det er usandt, at staten ikke får noget ud af det. Staten får indtægter både gennem elafgifter og moms af salget af el. Men det aller vigtigste er, at projekter af den karakter fremmer den grønne omstilling og mindsker behovet for import af kul, olie og flis fra Verdens regnskove. sol- og vindenergi dækker kun ca. 60% af vores el-forbrug. Endelig vil en større produktion af el være med til at øge forsyningssikkerheden og reducere forbrugernes – altså andelshavernes pris pr kilowatt.