Vækst og udvikling…?

Læserbrev af Amalie Petersen, byrådsmedlem for Enhedslisten Odsherred

Nu har der været borgermøder omkring opførelsen af en ny Rema 1000 i Nr. Asmindrup, og min umiddelbare fornemmelse er at de fleste i lokalområdet er ret positive overfor projektet. Og det kan jeg godt forstå. For det er da fedt, at området kan udvikles og vækste, måske få mere liv, flere tilflyttere og et større erhvervsliv.

Det er desværre bare ikke helt så simpelt. Projektet indeholder meget mere end bare et supermarked: der er planer om 1200m2 butik, et kæmpe parkeringsområde, 60-80 nye boliger, ladestandere til elbiler, en ny rundkørsel og et tankanlæg. For at give plads til alt dette skal vi give afkald på mere natur, mere plads og mere liv omkring os. Denne type projekter er desværre, sådan som det er lige nu, altid på bekostning af noget andet.

Men udvikling kan godt ske inden for rammerne af den natur vi lever i, den planet vi bor på og den historie området indeholder. Vi er nødt til at sætte spørgsmålstegn ved at udvikling altid skal være vækst. Udvikling kan tage mange former og et lokalområde må og skal udvikles meningsfuldt for både mennesker og natur. Det er vores pligt overfor lokalområdet, lokalbefolkningen og os selv at være bedre end det. Vi skal kunne se længere ud i fremtiden og have en ambitiøs vision for vores kommune. Vi skal værne om det vi har og det er naturen, hinanden og et område som vi kan være stolte over.

Det er vores pligt at stille os kritiske overfor den vækst vi står overfor. Det er vores pligt at sige nej, når det ikke er godt nok. Det er vores pligt at tænke på helheden og fremtiden.

Enhedslistens vision er at når vi udvikler vores lokalsamfund, så skal det ske i pagt med mennesker og miljø, så vi også har en kommune, der om 10, 20 og 50 år er et sted vi kan være stolte af og hvor vi selv har lyst til at opholde os.

Sommerhusejere, turister og fastboende har ikke valgt lige netop Odsherred fordi Rema1000 ligger lige rundt om hjørnet, fordi der er super gode muligheder og støtte til at drive erhverv, fordi vi er en rig og bemidlet kommune eller fordi vi har god infrastruktur. Det de fleste dog har tilvalgt er; åbne vidder, natur, lyset og et helt unikt landskab. Det er vi simpelthen nødt til at huske når vi udvikler, udvider og bygger.

Derfor siger Enhedslisten: Det er en ommer, kom tilbage når vi kan lave lokalplaner og udvikling, der tilgodeser mennesker, miljø og FREMTIDEN! Så længe vi sætter udvikling lig med vækst er fremtiden sort og ikke grøn, og vi kan godt gøre det bedre!