…men ikke i min Baghave

Læserbrev af Peter Bomholt.

Birgitte Lau fra Frederiksberg er sommerhusejer i Klintebjerg og er dermed andelshaver i Energiselskabet Andel. Birgitte Lau er desuden indvalgt i Andels Repræsentantskab. Jeg var stiller for hende ved valget til Repræsentantskabet. Jeg troede, at Birgitte ville arbejde for at fremme den grønne omstilling i energiselskabet.

Efter de udsagn om, at ansøgninger som Andelsom at bygge vindmøller ud for kysten ved Klint ikke giver indtægt til staten men ”til gengæld er en god forretning for initiativtager” står det klart for mig, at Birgitte tilsyneladende ikke har fattet betydningen af, at en virksomhed ejes og drives som et andelsselskab. At et evt. overskud ikke tilfalder nogle onde initiativtagere, men geninvesteres i virksomheden eller udbetales til andelshaverne f.eks. i form af reducerede EL-priser.

Ansøgninger i sig selv giver naturligvis ikke indtægter til staten, men hvis en forundersøgelse i forbindelse med et havmølleprojekt fører til, at et projekt realiseres vil staten opnå indtægter gennem moms og energiafgifter. Men det har Birgitte nok ”glemt”. Det er altså noget vrøvl, når hun påstår, at staten ikke vil få noget ud af projektet. Projektet giver bedre forsyningssikkerhed, mere grøn energi, mindre CO2 udledning og altså også indtægter til staten.

Hvordan kan Birgitte påstå, at Andel ikke følger den sammenhængende og overordnede statslige planlægning af vindmølleudbygningen? Andel er en professionelt drevet organisation, der selvfølgelig skal følge den overordnede statslige planlægning, som jo ikke kun omfatter de foreslåede energiøer. Åben dør-ordningen er også en del af den statslige energipolitik.

Birgitte er i øvrigt temmelig mange år bagefter, når hun prøver at bilde folk ind, at det kun er små lokale projekter, der kan behandles efter den ordning. I dag er Andels ansøgning langt fra den største, der behandles under den ordning – der er faktisk ansøgninger på op mod 2000 MW anlæg.

At byrådet har fået sat pistolen for panden, fordi det på snedig vis er blevet forhindret i at nedlægge veto mod en forundersøgelse af havvindmølleprojektet – og at der er nogen, der gennemtvinger at møller af en hvilken som helst størrelse kan opstilles hvor som helst lyder smart, men er noget sludder.

En eventuel forundersøgelse har jo bl.a. til formål at undersøge om et evt. projekt skal nyde fremme hos borgerne, i kommunen og øvrige myndigheder

I stedet for alle de fejl og manipulerende udsagn kunne du bare skrive INGEN MØLLER I MIN BAGHAVE OG DEN GÅR LANGT UD I KATTEGAT. Det ville da være ærlig snak.

Peter Bomholt Andersen

Rørvig