Andel og Klintekongerne

Debatindlæg af Peter Bomholt Andersen, bragt  i Nordvestnyt mandag d. 19. september.

Fredag den 17. september afholdt Andel et møde om en evt. vindmøllepark nord for Odsherred.

Mødet blev afholdt i Klint kl. 19. Hele set-uppet var altså tilpasset sommerhusejerne på og omkring klintebjerg. Det var da også disse ressourcestærke og selvbevidste personer, der kom til at præge den efterfølgende debat, som meget hurtigt kom til at handle om, at deres udsigt ville blive spoleret, hvis vindmølleparken bliver realiseret. Som et led i deres propaganda for at forhindre projektet slog de kritiske spørgere fast, at de skam ikke var imod grøn omstilling og vindmølleparker, men det skulle bare ikke være lige der, hvor det ville påvirke deres udsigt. Men de kritiske spørgere undlod behændigt at forholde sig til behovet for mere, ja langt mere grøn elektricitet til at erstatte kul, olie og naturgas i den samlede energiforsyning. Forsyningssikkerheden og de galoperende prisstigninger var åbenbart ikke interessante emner, men det er jo heller ikke de velhavende borgere fra Frederiksberg og Gentofte, der får svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen, når energipriserne er på himmelflugt. Det er heller ikke dem, der risikerer at miste deres nærbutikker, når nøglerne bliver drejet om rundt omkring i landdistrikterne. Væk var også diskussionen om, at vindmøllestrøm er den billigste og mest energivenlige måde, vi i dag har til at producere elektricitet. Strøm fra både biogasanlæg og atomkraft er betydeligt dyrere at producere. Helt lokalt her i Odsherred stiger behovet for el også mærkbart i de kommende år, vores nye varmeværker er jo opbygget med eldrevne varmepumper. Vi skal forhåbentlig også have omstillet en stor del af vores bilpark og den kollektive transport til grøn og bæredygtig el drift.

Af mødet i Klint fredag aften kunne man få det indtryk at danskerne er imod vindmøller, det er ikke tilfældet. Helt tilbage fra 1990’erne er der med jævne mellemrum foretaget opinionsundersøgelser om danskernes holdning til fortsat udbygning med vindenergi. De viser alle, at der er en stor og vedholdende tilslutning. De nyeste analyser viser også en stærkt forøget opbakning til opstilling af vindmøller og anden VE i egen kommune.

Jeg håber, at sommerhusfolket på Klintebjerg også får et mere positivt syn på vindmøller, når vindmølleparken forhåbentligt er etableret i slutningen af tyverne

Peter Bomholt Andersen

Rørvig