Øvrige poster

Ved konstitueringen, som blev vedtaget af det nye byråd 4.december 2017 fik Enhedslisten også disse poster:
 
Clark Pratt
Formand for Grundvandsrådet for Odsherred
Medlem af Vandoplandsstyregruppen
Medlem af styregruppen for Børnedemokratirådet
Stedfortræder i bestyrelsen for Ung i Odsherred
Stedfortræder i Handicaprådet
 
Peter Bomholt Andersen
Stedfortræder i Brugerråd Nord/Naturstyrelsen 
 
Torben Rahm
Medlem af Fredningsnævnet