Byrådet: EL siger nej til besparelser på specialundervisning

Debatindlæg af Sara Lynge Ravn, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten-Odsherred og suppleant til byrådet.

Ved fremlæggelsen af inklusionsloven tilbage i 2012 skrev Børne- og undervisningsminister Christine Antorini bl.a.:

»Flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer - og ikke udskilles til specialundervisning«.

Spareøvelse forklædt som inklusion. Man ville spare penge ved at få disse børn tilbage i folkeskolen. Desværre fulgte der ikke tilstrækkeligt med ressourcer med i planen. Vi så, hvordan børnene betalte prisen i et samfund, hvor børn tilsyneladende sås som en udgift. Det er stadig det fremherskende børnesyn.

Perspektivet må vendes. Børn skal ikke passe til skolen. Skolen skal passe til børnene! Og det er netop dér, at vores specialtilbud kommer ind i billedet og har mulighed for at brillere. Det skulle gerne være sådan, at vi skal kunne være stolte af vores specialtilbud.

Som eleverne fra Herrestrup Videnscenter rørende og soleklart skriver i deres høringssvar: "Selvom lærerne får kurser og det gør dem bedre, har de stadig ikke forstand nok på diagnoser til at vide, hvad vi har brug for" samt: "Det kan godt være det koster flere penge at have speciel skoler men på langt sigt er det bedre for vi får en uddannelse og få et job i stedet for at få kontanthjælp. Fordi vi går ned psykisk".

Disse børn møder nemlig skolen med andre forudsætninger. Men folkeskolen er i årenes løb blevet mere præstationsorienteret og mere målrettet omkring det rent fag-faglige område. Presset på børns hele liv er forøget. Deres livsrum er blevet reduceret.

Enhedslisten vil gentænke inklusionsindsatsen i folkeskolen. Vi ønsker, at alle elever der kan, deltager i den almindelige undervisning i folkeskolen, men det må ikke være de økonomiske rammer, der er bestemmende for, hvorvidt elever optages i almenklasserne eller visiteres til specialundervisning.

Bag inklusionsloven stod et bredt flertal bestående af alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. Og vi står stadig fast. Nu også lokalt: Enhedslisten Odsherred vil ikke gå med til, at man igen forsøger at spare penge på nogle af vores allermest udsatte borgere. Vi vil aldrig gå med til at vægte økonomi højere end barnets tarv. Derfor tog vi forbehold, da planen om omfordeling af ressourcerne blev sendt i høring, og vi er fortsat imod pakken.

Der er mange andre ting end barnets tarv, der er bekymrende ved planen, som det også bliver påpeget i mange af høringssvarene, som jo netop kommer fra de mennesker, foreninger, borgergrupper og professionelle medarbejdere, som har med området at gøre. For bare at tage et par eksempler kort:

Visitation én gang om året og ventelister til specialtilbud. Det tangerer omsorgssvigt, at udsatte børn og familier kan blive bedt om at vente i flere år på den rette hjælp. Hvad blev der af tidlig indsats?

Man vil lukke tilbud, som fungerer godt og giver gode resultater (UCO, Ordblindeklassen).

Og så dét med budgetterne og sammenligningskommunerne:

Odsherred Kommune sammenligner sig med Vordingborg og Kalundborg på trods af forskellige måder at budgettere på. Desuden er de faglige resultater bedre i Odsherred end i sammenligningskommunerne.

Odsherred Kommunes folkeskoler koster også flere penge end sammenligningskommunernes skoler. Hvorfor er der ikke lavet en kortlægning af hele skoleområdet?

Og sidst men ikke mindst: Hastværk er lastværk. Hvorfor skal det gå så stærkt, når beslutningerne kan få dybt alvorlige konsekvenser for vores svageste og mest udsatte børn? Pardon my French, men det er lidt som at tisse i bukserne for at holde varmen. Man vil spare penge nu og her. Problemet er, at de økonomiske resultater (hvis det er dét, man vil måle på) først rigtig vil vise sig om mange, mange år. Når vi kan se, hvor flot eller skidt disse børn klarer sig videre i livet. Det er faktisk dét, vi har indflydelse på lige nu, så kære Børne- og Uddannelsesudvalg, kære Byråd: Træk nu lige vejret og tænk jer rigtig, rigtig godt om, inden I piller ved vores specialundervisning.

Mvh. Sara Lynge Ravn
Enhedslisten Odsherred.