Vi har ikke fokus på det vigtige

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten Odsherred.

Den 14. maj drøftede Børne- og uddannelsesudvalget et dokument med titlen »Kortlægning af specialundervisningsområdet«, som nu er blevet sendt i høring, og som skulle munde ud i forslag til principper for ny struktur for specialundervisningsområdet. Enhedslisten har en del forbehold til dokumentet, hvilket jeg gjorde klart på udvalgets møde. Ligesom hele strukturdialogen for hvordan skolerne i Odsherred skal organiseres rammer ved siden af det væsentlige.
Udgangspunktet for alle dialogmøder og rapporter er altid, at vores skoler og vores specialindsats er dyre, at elevernes resultater er for ringe, deres tilknytning til uddannelse eller job i årene efter folkeskole er for spinkel, og at vi er dårlige til at inkludere. Men ingen stiller spørgsmål ved om folkeskolernes praksis skaber nogle andre værdier eller oplevelser, som er vigtigere for et godt liv i et demokratisk og mangfoldigt samfund end konkurrence og karakterræs. Ingen stiller spørgsmål ved, hvilke metoder og aktiviteter alle børn vil kunne få gavn af, uanset hvor faglig stærke eller social belastede eller psykisk udfordrede eleven er.
Det kan godt være, at vores mål med at alle børn får den bedste uddannelse og den bedste forankring i et lokalsamfundet, som prissætter alle mennesker og støtter elevernes selvværd og egen motivation, kan nås med at undersøge visiteringskriterier og pædagogisk praksis i bunden - det håber vi i Enhedslisten. Men så længe prisen på tilbuddene og besparelser på specialundervisning er i fokus, vil sagen igen og igen dreje sig om, hvorvidt vi har råd til velfærd. Det har vi.
Clark Pratt
byrådsmedlem (EL)
Odsherred Kommune