JA til social retfærdighed - NEJ til fattigdom

20. februar er det FN's Internationale dag for social retfærdighed.
Det synes vi skal markeres – også i Odsherred. Vi mødes kl. 16.30 ved Asnæs Centret (vestindgang).

I midten af januar udgav Oxfam-Ibis en rapport, som afslørede, at otte milliardærer ejer lige så meget rigdom som den fattigste halvdel af jordens befolkning. Det er fuldstændig grotesk, at så få mænd ejer så meget, når et ud af hver ni mennesker samtidig går sulten i seng. Helt almindelige mennesker, over hele verden, bliver ladt i stikken af systemet. Deres løn stagnerer eller formindskes, mens direktørerne hiver bonusser hjem i millionstørrelsen. Der bliver skåret på udgifter til uddannelse og sundhed, mens multinationale virksomheder og superrige mennesker gemmer deres formuer i skattely.

Men det behøver ikke være sådan. Vi kan selv vælge, hvordan vores fremtid skal se ud. For den ekstreme ulighed er resultatet af politiske valg truffet af mennesker.

Nej til vederlagsstigninger for byrådsmedlemmer i Odsherred.

Enhedslisten mener ikke at byrådsmedlemmernes vederlag skal stige. I en tid hvor byråd over hele landet jævnligt skærer i kernevelfærden – også i Odsherred - ser vi ingen fornuft i at hæve politiker-lønningerne.

For Odsherreds vedkommende drejer det sig om tilsammen om over en halv million kroner. Penge som kunne gøre større gavn andre steder f.eks. på ældreområdet eller skoleområdet.

Hvor er den gode julestemning ... har vi glemt nogen?

Lørdag d. 17. december sætter vi fokus på de økonomiske og menneskelige konsekvenser af regeringens asociale politik med dens mange fattiggørelsesreformer. 

Vidste du at 43.000 børn i Danmark er ramt af kontanthjælpsloft og andre nedskæringer i vores velfærdsystem?

Er det dine børn, deres klassekammerater, din nabos børn?
Kan du se, hvad der er ved at ske for dine venner, som bliver ramt af sygdom eller risikere at miste deres hus?
Vær med til at gøre opmærksom på de økonomiske konsekvenser af regeringens asociale politik og resultaterne af deres fattiggørelsesreformer lørdag d. 17. december i Nykøbing.

MØD OS PÅ GÅGADEN I NYKØBING KL. 10-12 (ved Runddelen) til en snak over en kop kaffe og lidt julebag.

GRATIS JULEFROKOST FOR REFORMRAMTE I AKTIVITETSCENTRET VED BIBLIOTEKET KL. 12-14, hvor vi også kan få en snak reformramte og sympatisører imellem om hvordan vi kommer videre.

Sammen kan vi udvikle velfærden

Udtalelse fra græsrodsinitiativet Velfærdsalliancen, november 2016:

Der var demonstrationer for at forsvare vores velfærd over hele Danmark 15. september. Det kommunale Danmark har dermed fortsat velfærdskampen, som så stærkt manifesterede sig den 12. maj og skabte det nødvendige folkelige pres for afskaffelsen af omprioriteringsbidraget. Den enkle erfaring er, at når vi aktivt står sammen på tværs af geografiske, faglige og politiske skel, så kan vi vinde store sejre.

Velfærdsalliancen tager afsæt i de positive erfaringer og opfordrer til at fortsætte og udbygge kampen for vores velfærd, som det fx skete i Holbæk, Halsnæs og Vejen. Vi hilser alle, der vil være med, velkommen, fx det nystiftede Århus for velfærd, samt LO Hovedstaden og FTF Hovedstadens nystiftede Hovedstaden for Velfærd og opfordrer til at videreføre mobiliseringen. Vi opfordrer ligeledes til, at de store fagforbund tager ansvar og initiativ til at styrke velfærdskampen og til at bakke op organisatorisk, økonomisk og politisk om landsdækkende mobiliseringer og lokale initiativer.

Vi vil sætte nye pejlemærker og fælles mål i velfærdskampen:

EL-forslag til kommunens budget nedstemt

Selvom flere tilkendegav at afstanden mellem flertallets budgetforlig og Enhedslistens ændringsforslag ikke var stor, fik forslagene kun ELs ene stemme, da Odsherreds budget for 2017-2020 tirsdag d. 11. oktober blev vedtaget.
Nedenfor følger byrådsmedlem Kim Mariegaards fremlæggelse af ELs ændringsforslag.
 
Som vi sagde ved førstebehandlingen af budgettet, ser Enhedslisten mange fornuftige elementer i forligspartiernes forslag. Men vi ser også ufornuftige elementer i forliget.

Enhedslistens ændringsforslag til Odsherreds budget

Når byrådet tirsdag d. 11. oktober skal vedtage budgettet for 2017 stiller Enhedslisten en række ændringsforslag til det budgetforlig, som er indgået af alle andre partier i byrådet.

Som vi også sagde ved  førstebehandlingen af budgettet, ser Enhedslisten mange fornuftige elementer i forligspartiernes forslag. Men vi ser også ufornuftige elementer i forliget, som vi med vores ændringsforslag forsøger at rette op på.