Byrådet: EL siger nej til besparelser på specialundervisning

Debatindlæg af Sara Lynge Ravn, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten-Odsherred og suppleant til byrådet.

Ved fremlæggelsen af inklusionsloven tilbage i 2012 skrev Børne- og undervisningsminister Christine Antorini bl.a.:

»Flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer - og ikke udskilles til specialundervisning«.

Spareøvelse forklædt som inklusion. Man ville spare penge ved at få disse børn tilbage i folkeskolen. Desværre fulgte der ikke tilstrækkeligt med ressourcer med i planen. Vi så, hvordan børnene betalte prisen i et samfund, hvor børn tilsyneladende sås som en udgift. Det er stadig det fremherskende børnesyn.

Perspektivet må vendes. Børn skal ikke passe til skolen. Skolen skal passe til børnene! Og det er netop dér, at vores specialtilbud kommer ind i billedet og har mulighed for at brillere. Det skulle gerne være sådan, at vi skal kunne være stolte af vores specialtilbud.

Vi har ikke fokus på det vigtige

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten Odsherred.

Den 14. maj drøftede Børne- og uddannelsesudvalget et dokument med titlen »Kortlægning af specialundervisningsområdet«, som nu er blevet sendt i høring, og som skulle munde ud i forslag til principper for ny struktur for specialundervisningsområdet. Enhedslisten har en del forbehold til dokumentet, hvilket jeg gjorde klart på udvalgets møde. Ligesom hele strukturdialogen for hvordan skolerne i Odsherred skal organiseres rammer ved siden af det væsentlige.

Paradigmeskift i beskæftigelsespolitikken efterlyses

Debatindlæg fra Kim Mariegaard, tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten Odsherred.

I valgkampens hede poppede det pludselig op, at de kommunale jobcentre i år har bestået i lidt over 10 år. Samtidig er der kommet fokus på, om jobcentrene i det hele taget har været til nogen gavn.

En ny undersøgelse fra Psykiatrifonden påviser, at syge borgere i beskæftigelsessystemet føler, at de faktisk bliver mere syge, end de oprindeligt var. Nogle (23 procent) presses faktisk derud, hvor de ikke føler at livet er værd at leve. Syge mennersker får mere skade end gavn af det nuværende beskæftigelsessystem.

Stop pensionsalderens himmelflugt

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem og kontaktperson for Enhedslisten-Odsherred

Hvis du er yngre end 40 år kan du først gå på pension når du er 72. Hvis du er 50 kan du gå på pension når du bliver 69.

Den stigende pensionsalder er en kæmpe fordel for de borgerliges sponsorer altså arbejdsgiverne. Den stigende pensionsalder medfører en udvidelse af arbejdsstyrken, det betyder at det bliver vanskeligere for alle lønmodtagerne at få forbedret løn- og arbejdsforholdene.

Nej til racisme og etnisk udrensning.

Debatindlæg af Peter Bomholt Andersen, medlem af bestyrelsen for Enhedslisten-Odsherred

En gusten skygge har lagt sig over valgkampen i Danmark. Flere yderliggående højrepartier kæmper om at fremsætte de mest ekstreme udtalelser om medborgere, der er tilhængere af den muslimske tro. De fremsætter racistiske påstande, ønsker etniske udrensning og finder på bizarre påfund som f.eks. at afbrænde koraner.