EL i Byrådet

Enhedslisten har siden januar 2014 haft 1 medlem af Odsherred Byråd. 

Fra 1. Januar 2017 besættes pladsen af Clark Pratt, der afløser Kim Mariegaard som byrådsmedlem.

Clark er medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget, samt Miljø- og Klimaudvalget.