Medlemsmøde

Dato: 
26. September 2019 19:00

Dagsorden for medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, torsdag d. 26. september kl.19.00, hos Slynge, Nygade 19, Vig

1. Velkomst runde
2. Valg af mødeleder og referent
3. Nyt fra bestyrelsen
4. Budgetoverskridelse i de sociale områder
5. Mandat til årsmødes delegerede (Kim og Thorkild)
6. Evaluering af valgkamp, af mangfoldighedsdemonstration og af folkemødet
7. Forslag om indførslen af batteritog i Odsherred – Torben A.
8. Aktivisme og temamøder i de kommende måneder
9. Evt.