Behold forbeholdet

Indlæg af Peter Bomholt, bestyrelsesmedlem i EL-Odsherred.

Vi skal snart til folkeafstemning om vores forbehold overfor deltagelsen i EU´s forsvarspolitiske samarbejde. Men de færreste af os ved hvad det forsvarspolitiske samarbejde indeholder og hvad det koster at være med i det samarbejde.

Nogle politikere prøver med afsæt i den aktuelle krig i Ukraine at bilde os ind at det drejer sig om territorialforsvaret af EU´s medlemslande. Men det er ikke rigtigt. Det forsvarspolitiske samarbejde drejer sig om tilstedeværelse og brug af militær indsats uden for EU f.eks. i Afrika. Den type indsatser kan bestå af militær træning eller direkte indsætning af tropper. Disse opgaver skal ikke godkendes af FN men udelukkende af EU.

En anden del af EU´s forsvarspolitiske samarbejde gå ud på at styrke og koordinere våbenindustrien i EU ved at stille EU-midler til rådighed for våbenindustrien, det er måske derfor at ”Dansk Industri” var de første til støtte regeringen i dens bestræbelser for at afskaffe forbeholdet. Sikre penge fra offentlige kasser er jo guf for private virksomheder.

Det dog ikke de helt store armeer som EU forsvarspolitiske samarbejde opererer med i dag, det er en styrke på 5000 mand som skal stilles til rådighed af medlemslandene, så alene styrkens størrelse umuliggør at den kan have nogen som helst betydning i en krig, som den der foregår i Ukraine.

Nogle politikere vil måske også forsøge at fortælle os at det forsvarspolitiske forbehold betyder at vi står uden for alt forsvarssamarbejde i Europa. Det er ikke rigtigt, Danmark deltager faktisk i rigtig mange forskellige forsvarssamarbejder i Europa, der også omfatter lande der ikke er medlemmer af EU.Endelig er Danmark jo også medlem af Nato, der hvis det kommer til stykket råder over langt mere militært isenkram end resten af verden til sammen. NATO er et mellemstatsligt samarbejde, hvor vi kan træde ud den dag, det besluttes i folketinget. Men vi vil ikke kunne melde os ud af EU´s forsvarspolitiske samarbejde hvis vi stemmer ja.

Hvad går glip af ved ikke at deltage i EU´s forsvarspolitiske samarbejde. Vi kan ikke deltage i EU´s militære missioner udenfor EU´s grænser, men vi kan godt deltage i civile og politimæssige missioner. Men efter at have tabt krigene i Irak, Afghanistan, medvirket til Kaos i Libyen og blevet smidt ud af Mali er det med at indsætte militære styrker i lande hvor vi bliver opfattet som besættelsesmagt, ikke vejen frem mod en mere sikker Verden -tvært imod.

Stem nej.

Peter Bomholt Andersen

Rørvig