Det store tyveri

Den vigtigste debat på årets sidste byrådsmøde kom til at dreje sig om det omprioriteringsbidrag, regeringen og dens støttepartier har pålagt kommunerne de næste 3 år. Og ikke mindst hvordan byrådet finder, de 43 millioner kroner omprioriteringsbidraget vil koste Odsherred over 3 år. Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, havde dette indlæg i

Bestyrelsesmøde, 2.12. 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 2. december kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj. Til mødet: Clark, Kim, Peter, Torben; afbud fra Alf 1. Velkomst og valg af dirigent og referent​ Ingen dirigent, Clark er referent 2. Kort nyt fra * kasseren/afdelingens økonomi – Torben Til

Bestyrelsesmøde, 3.11. 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 3. november kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj. Til mødet: Kim, Torben, Clark. ​Afbud fra Peter og Alf 1. Velkomst og valg af dirigent og referent (Clark) 2. Kort nyt fra *regionsrepræsentantskabsmødet Peters punkt – udgår *byrådet Kim fortæller om

Ændringsforslag til kommunens budget

Byrådet skal 6. Oktober vedtage kommunens budget for årene 2016-19. Enhedslisten stiller en række ændringsforslag til det budgetforlig, som er indgået mellem alle byrådets øvrige partier. Her er en oversigt over Enhedslistens forslag: Drift Flere midler til hjemmepleje/hjemmesygepleje samt sænkning af BTP – 4 millioner Opnormering af aften og nattevagter

Kommunebudget 2016

Heller ikke i år er Enhedslisten en del af budgetforliget. Nedenfor følger byrådsmedlem, Kim Mariegaards, indlæg ved byrådets 1. Behandling af budgettet. Som bekendt har Enhedslisten ikke været inviteret med ind i det selskab, som har strikket et budgetforlig sammen. Vi kan derfor ikke deltage i koret af gensidige lovprisninger

Så skete det igen

Udtalelse fra medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred 3. September. Enhedslisten er endnu en gang blevet udelukket fra at deltage i de indledende budgetforhandlinger. Sandsynligvis fordi vi også i løbet af dette år har tilladt os at stemme imod nedskæringer – dels på sundhedsområdet, dels på den kommunale administration. Det første stemte vi

Mere retfærdig udlicitering

På Enhedslisten Odsherreds medlemsmøde d.6. august blev udliciteringsproblemer for de lokale håndværkere og firmaer drøftet og debatteret. På den baggrund vil vi udtale følgende: I Nordvestnyt d. 4. august foreslår det socialdemokratiske byrådsmedlem Allan Andersen, at man skulle overveje kurser til de lokale kræfter, så de ville være bedre rustet

Nedskæringer i kommunens administration

På byrådsmødet 24. Juni vedtog byrådets flertal (alle undtagen EL) at skære kraftigt i antallet af administrative medarbejdere for at skaffe et råderum på mindst 15 millioner i budget 2016. Enhedslisten foreslog at udskyde beslutningen til der forelå en dybere analyse af årsager og konsekvenser. Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, begrundede