odsherred

Kvalitet koster

Kommentar af Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard.

I de sidste dage har Nordvestnyt haft fokus på, at den ny arbejdstidsaftale mellem Odsherred Kommune og den lokale lærerkreds kommer til at koste kommunen ca. 5 millioner kroner.

De 5 millioner er et groft skøn over prisen på ansættelse af 11 ekstra lærere. Man må formode, at en del af disse lærere enten er eller vil blive bosat i Odsherred - og dermed også betale skat til kommunen.

Enhedslisten foreslog allerede for et år siden, at kommunen skulle forhandle med lærerne om at indgå en lokalaftale. Men det blev dengang afvist af byrådsflertallet.

Emneord:

Enhedslisten ude af budgetforhandlingerne

Lørdag d. 6. september udsendte Enhedslisten-Odsherreds bestyrelse denne pressemeddelelse om budgeteforhandlingerne i Byrådet.

Selvom alle gruppeformænd mandag aften var inviteret til møde om næste års budget for Odsherred Kommune, fik Enhedslistens byrådsmedlem sidst på eftermiddagen at vide, at han alligevel ikke var velkommen til at deltage i det møde, som skulle være det første egentlige forhandlingsmøde om kommunebudget 2015.

Når vi ikke er velkomne skyldes det, at Enhedslisten på byrådsmødet i juni formastede sig til at stemme nej til en 10 millioner stor besparelse på det specialiserede socialområde. Et nej som vi står ved og ikke fortryder.

Emneord:

Udvikling – ikke afvikling !

En kommentar til Odsherreds nye status som frikommune - fra Enhedslisten-Odsherreds medlemsmøde 11. april 2011
I den forløbne uge er 9 danske kommuner – der iblandt Odsherred – blevet udnævnt til frikommuner. Det vil sige, at de får lov til eksperimentere med andre måder at give kommunal service, end dem andre kommuner har lov til. Der bliver dog ikke fuldstændig frit slag.
Emneord:

Opstillingsgrundlag

ENHEDSLISTEN - DE RØD GRØNNE'S OPSTILLINGSGRUNDLAG KOMMUNALVALGET 2009


FÆLLES BÆREDYGTIGHED


Emneord:

Enhedslisten stiller op til byrådsvalget

Enhedslisten - Odsherred besluttede på sit medlemsmøde d. 10. august, at vi stiller op ved Byrådsvalget d. 17. november. Vores spidskandidat bliver Clark Pratt, Asnæs.

Udover Clark stiller Torben Rahm, Peter Heinen og Kim Mariegaard op. Forhåbentlig kommer der flere til. Den endelige opstillingslste fastlægges på vores medlemsmøde d. 8. september.

Ved kommunalvalget i 2005 var et af vores slogans "Frisk luft i Byrådet". Nu forsøger vi igen !

Vi er overbeviste om, at vores opstilling vil være med til at styrke venstrefløjen i Odsherred.


Emneord: