Om Busrute 66

Det går den forkerte vej
 

Det går den forkerte vej med den kollektive trafik i Odsherred. I februar besluttede kommunen at nedlægge buslinie 651, som kører i Hørve-området til gavn for mange skoleelever og ældre i den sydlige del af kommunen. Samtidig blev det besluttet at skære en del afgange på de andre såkaldte 600-buslinier i kommunen. Busruter, som betjener kommunens små landsbysamfund.

Det sidste nye er, at Odsherred/Holbæk kommuner og det regionale trafikselskab Movia/Regionsrådet nu diskuterer nedlæggelse af busrute 66 fra Nykøbing over Egebjerg til Holbæk. En rute, som binder de små byer i hele den østlige del af Odsherred Kommune sammen med dels to af kommunens hovedbyer - Nykøbing og Vig - dels med resten af Sjælland fra endestationen i Holbæk.

Det vil derfor være en katastrofe for landsbyerne i den østlige del af Odsherred, hvis buslinie 66 nedlægges.

Følgerne for lokalsamfundene er én del af det, når man nedlægger kollektiv trafik. Følgerne for klimaet må også tages med. Selv de borgerlige partier - som ellers før hen afviste al snak om miljøpåvirkninger som en gang venstreorienteret propaganda - har efterhånden indset, at klimaændringerne må tages alvorligt. Også de har åbenbart indset, at den stigende privatbilisme er skyld i en stor del af klimaproblemerne - og at der skal gøres en indsats for få flere til at benytte kollektiv trafik frem for privatbilen.

Men man får bestemt ikke trafikken flyttet over på de kollektive løsninger ved at skære i afgange og helt fjerne buslinier - tværtimod tvinges folk i en stor del af Odsherred til at benytte egen bil eller til at flytte. Og de, som ikke kan det, isoleres hvor de er.

Enhver bonde ved at for at høste, må man så. Med andre ord: Hvis kollektiv trafik skal fremmes i forhold til privatbilismen, skal der massive investeringer til. Der skal ikke nedlægges linier , men derimod etableres flere bus- og jernbanelinier med flere afgange, end der er i dag. Og det skal være billigere at vælge bus eller tog - end at tage bilen. Ja, helst skal bussen og toget være gratis.

Drop dog de planer om at nedlægge busrute 66 - og gå den modsatte vej. For at sikre et rigt liv i de små lokalsamfund. For at mindske forureningen og hjælpe miljøet.

Kim Mariegaard
20. april 2009

 

 
Emneord: