Kontrolgruppe eller klassedomstol

Af Clark Pratt, byråsdmedlem for Enhedslisten-Odsherred

Borgmester Adelskov ønsker at øge den såkaldte kontrolgruppes indsats i kommunen. Gruppen undersøger om modtagere af offentlige ydelser snyder, ved at give forkerte oplysninger til kommunen. Til den opgave har kommunen oprettet en telefonlinje (i daglig tale kaldt stikkerlinje). Her kan borgere anonymt anmelde mistanke om "snyd med sociale ydelser". En sådan anmeldelse vil betyde at de anmeldte vil komme i kontrolgruppens søgelys.

Anonyme anmeldelser kan være begrundet i alle mulige personlige motiver og burde som oplysningskilde kasseres. I Enhedslisten er vi imod brug af anonyme anmeldelser, også imod at administrationen via kontrolgruppen både fungerer som efterforskningsenhed og afgørende myndighed.

I et retssamfund bør mistanke om bedrageri anmeldes til politiet. Det bør være en uvildig professionel myndighed, der efterforsker sager og rejser sigtelser. Det er domstolenes opgave, med den retssikkerhed det giver den anklagede at afgøre sagen. Det er svært at have tillid til at en kommunal administration, der pt. skal spare penge, samtidig kan gennemføre den uvildige sagsbehandling, som den enkelte medborger har krav på i et retssamfund.

Nu kunne man tro at modtagere af sociale ydelser er de eneste, der kan finde på at snyde det offentlige. Men hvad med sort arbejde, skattesnyd og momssvindel? Her er der ingen kontrolgruppe eller telefonlinje til anonyme anmeldelser, ej heller mod dem der opfører ulovligt byggeri, ødelægger §3 områder eller overtræder andre fredningsbestemmelser. Alt sammen ulovligheder som fortrinsvis begås af de mere velbjergede borgere.

Hvorfor er der den forskelsbehandling? Er det fordi de borgere der overtræder den slags bestemmelser, er mere ressourcestærke og bl.a. har råd til advokatbistand og anden type rådgivning? Er det fordi økonomiudvalgets medlemmer betragter det som mere alvorligt at snyde med bistandskronerne end med moms og skattekronerne? Er der i virkeligheden tale om at kontrolgruppen i praksis kommer til at virke som en klassedomstol, hvor de velbjergede straffer de socialt udsatte?

Nogle kommuner har ifølge Borgmester Adelskov skruet op for indsatsen og tilsyneladende er det derfor borgmesteren mener at "vi godt kunne gøre noget mere". Man kan på den baggrund få det indtryk at kommunerne konkurrerer om at presse socialt udsatte mest muligt for at slippe af med denne gruppe af medborgere i netop deres kommune.

På vegne af Enhedslisten Odsherreds Bestyrelse

Cllark Pratt