Demokrati og økonomi i ny optik

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL Odsherred

Jeg holdt fornyligt møde med repræsentanterne for en af Odsherred Kommunes største grupper af ansatte. Under dialogen blev den sædvanlige budgetproces omtalt som »respektløs« og »uoverskuelig« og høringsrunden efter det politiske forlig beskrives som »spild af tid«. I Enhedslisten har vi også oplevet processen som udemokratisk og forhastet.

Der er en del kommuner, hvor det er administration, som kommer med et råt budgetoplæg, som sendes i høring, og derefter ser de politiske partier - alle sammen - på deres prioritering sammen med høringssvarene. I Odsherred er vi bare ikke så åbne for meningsfuld dialog og kritisk feedback. Derfor har jeg en ønskeliste fra de røde-grønne til 2021-budgettet, hvortil drøftelse begynder allerede her i januar 2020:

  1. Det er ikke kun partiformænd, som har visioner eller beslutningsmandat. Møder omkring budgetprocessen bør involvere både hele byrådet, direktørerne og centercheferne.
  2. Drøftelse omkring budgetprocessen og omkring budgetforhandlinger bør ikke være lukkede - men helst offentlige møder eller i det mindste med referat som er tilgængelige gennem Politiker Web.
  3. Fra januar til maj bør udvalgene holde mindst fire offentlige møder per udvalg med fokus på deres (mindst) fire hovedindsatsområder. Helst i forskellige lokale samfund.
  4. Møderne med centrene og de offentlige ansatte bør være åbne for flere og bør tage udgangspunkt i høringssvarene til de seneste års budgetproces. Både kommunale medarbejdere og politikere kan komme med uddybende ønsker og spørgsmål.
  5. Fra maj til september bør det ikke være muligt at lukke budgetprocessen til et eller flere partier. Alle skal have input og være med til drøftelser.
  6. De lokale medier opfordres til at skrive en serie »budgetlægning for begyndere«, som handler både om europæiske, landspolitiske, KL, og kommunernes rammer, begrænsninger, samarbejde, osv. Og hvordan borgere kan bruge deres indflydelse.
  7. Partierne opfordres til at holde debatmøder tværs af partiskel om diverse emner - f.eks. klimaindsats, turisme, ældrepleje, skolerne - ikke som valgmøder hvor man prøver at vinde, men som møder hvor man prøver at forøge folkets engagement.
  8. Hvis det lykkes at lave et demokratisk budget, vil borgmesteren have fortjent sin rolle og stilling, som den, som passer på det lokale samfunds samlede økonomiske ressourcer. Hvis han spiller for dominerende en rolle, lykkes det ikke.

Clark Pratt
Byrådsmedlem (EL)
Odsherred Kommune