Deloitte: Dyr og dårlig rådgivning

Debatindlæg af Peter Bomholt, medlem af bestyrelsen for EL Odsherred 

Odsherred kommune har atter engang hyret konsulentfirmaet Deloitte til at lave en begrundelse for nedskæringer i serviceniveauet, denne gang for kommunens besparelser i hjemmeplejen, Deloitte leverer det de er bliver bedt om, nemlig en række besparelsesforslag. Så kan byrådspolitikerne og embedsværket med "god" samvittighed sige at man kun følger de forslag til nedskæringer som et anerkendt konsulentfirmaet har foreslået. Sådan kamufleres politikernes ansvar for nedskæringer.

Deloitte fastslår dog som noget af det første at området har været underfinancieret, politikerne har altså i nogle år ikke afsat tilstrækkelige økonomiske ressourcer til af løse opgaverne. Men da Deloitte er bestilt til at levere besparelser, fremsætter de en række løsningsforslag bl.a. følgende.
Deloitte konstaterer bl.a. at ydelserne i hjemmeplejen ikke kan gennemføres indenfor den afsatte tid der er planlagt med, det betyder at medarbejderne er tvunget til at afvikle kørsel og ydelser hurtigere end planlagt. Den problematik har Kim Mariegaard fra Enhedslisten påpeget for flere år siden. Årsagen er at den normerede tid til transport mellem besøgene er for lavt ansat, det presser naturligvis hjemmehjælperne til at kompensere ved at bruge mindre tid hos borgerne end der er planlagt med.
Hvad foreslår Deloitte så. Deloitte foreslår at den tid der er afsat hos borgeren nedsættes med 20%. Hvor har det tal fra? Ja det kommer af en revidering af tidsforbruget hos borgerne. Hvis man reducerer tidsforbruget hos den enkelte borger med i snit 20% så stemmer regnskabet. Nu er hverken borgere eller personale skakbrikker, men det bliver de reduceret til i Deloittes model.

Deloitte foreslår også at en del at kørselsbehovet afvikles ved hjælp af cykler, og minsandten om de ikke finder at jo længere cykeldistance der opereres med jo færre biler er der behov for.
Nu skinner solen ikke altid og der er ikke altid rygvind på de få cykelstier der er i Odsherred. Måske skulle konsulenten fra Deloitte have prøvekørt nogle af ruterne en aften i movember eller når vejene er isede, så havde vedkommende fundet ud af at forholdene her er anderledes end i København og at der skal afsættes tid ved hvert besøg til at komme af og i regntøj og støvler. Ud over at medarbejderne i hjemmeplejen udsættes for en unødig risiko, er det også langsommere at cykle mellem de enkelte besøg end hvis man kører i bil, Hvad mener Arbejdstilsynet i øvrigt om at medarbejdere sendes på cykel ud i mørke, blæst, kulde og nedbør?

Deloitte foreslår også at resssourceudnyttelsen på sygeplejeklinikkerne forbedres. Det skal ske ved at flere af patienterne skal frekventere klinikkerne i stedet for at få hjemmebesøg. De anslår at 12% af ydelserne der leveres i hjemmet kan flyttes til klinikkerne. Hvordan de når frem til det tal fremgår ikke. Men resultatet er i høj grad diskutabelt. Går man ud fra at de 12% er spredt jævnt ud på ruterne er besparelsen i køretid minimal, men det kan jo være at man revisiterer så "genialt" så der kan fjernes ruter. Samtidig må vi vel forvente at en del af de patienter der henvises til at frekventere klinikkerne, er berettigede til at få bevilliget flexture – og hvor er besparelsen så henne?

Distriktsstrukturen foreslås også omlagt. Om det egentlig bidrager med noget som helst ud over på ledelsessiden, er ikke til at gennemskue ud fra den type beregninger Deloitte har lavet idet de beregner transporttid uden at angive konkrete ruter, men tager udgangspunkt i den samlede afstand til alle borgere der skal besøges. Men det er jo langt fra at være en optimeret rutemodel.

Hvis Byrådet gennemfører de besparelser som Deloitte forslår, vil de betyde yderligere tempoopskruning og ringere arbejdsvilkår for medarbejderne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Det vil naturligvis også betyde ringere service for de borgere i kommunen der er afhængige af hjælp fra kommunen. Det er derfor med beklagelse at vi d. 14. december kunne læse i Nordvestnyt at Felex Pedersen på Socialdemokratiets vegne åbenbart uforbeholdent støtter forslagene fra Deloitte.
Arne Mikkelsen (formand for Social- og Forebyggelsesudvalget) har helt ret i at flere af Deloittes forslag er rene skrivebordsløsninger - ovenikøbet af ringe kvalitet.