Arbejder konsulentfirmaer virkelig gratis i Odsherred Kommune?

Debatindlæg af Sara Lynge Ravn, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten-Odsherred

I lørdagens Nordvestnyt (18.1.20) kunne man læse, at konsulentfirmaet Trancit, ifølge borgmester Thomas Adelskov, har arbejdet ganske gratis for Odsherred Kommune. Konsulentfirmaet har ifølge borgmesteren undersøgt otte sager, hvor de skulle påvise deres påstand om, at kommunen kunne spare penge. Men da der ikke var noget at komme efter, stoppede samarbejdet.

Man kan kun forestille sig, hvordan firmaet skulle have være aflønnet, hvis der var blevet fundet besparelsesmuligheder. Kommunaldirektør Claus Steen Madsen har skrevet til byrådet, at firmaet Trancit også har stået for et »udviklings- og læringsprojekt med henblik på effektivisering af sagsbehandlingen«. Er Trancit heller ikke blevet honoreret for dén opgave? Og er der slet ingen sammenhæng mellem de to opgaver? Det er ikke underligt, at Ankestyrelsen har bedt om en redegørelse om sagen.

Sagen om Trancit er jo kun en blandt flere, hvor konsulentfirmaer bruges til at legitimere kommunale besparelser i Odsherred Kommune. Deloitte har i de seneste år lavet to problematiske analyser for kommunen. Begge analyser skulle påvise besparelsesmuligheder; én inden for kollektiv trafik, og den seneste på social- og forebyggelsesområdet.

Det må nu være på tide, at byrådet i Odsherred tager en drøftelse af berettigelsen af den overdrevne og bekostelige brug af konsulentfirmaer. Der er naturligvis højt specialiserede opgaver, som det er nødvendigt at indhente eksterne eksperter til at løse. I Enhedslisten mener vi dog, at alle opgaver, der kan løses af kommunens egne dygtige medarbejdere, skal løses lokalt, og at konsulenter ikke skal bruges til at fjerne ansvaret for besparelsestiltag fra byrådets politikere.

Sara Lynge Ravn
NUganda 19
Vig