Climatopia er et fejlagtigt og helt overflødigt projekt

Debatindlæg af Peter Bomholt, medlem af bestyrelsen for EL Odsherred

Ude på Ringholms arealer lige uden for Nykøbing vil kommunen støtte et projekt »Climatopia flex«.
Projektet går kort fortalt ud på at bygge boliger der »kan tages på nakken«, når et område bliver ramt af oversvømmelser. Det er et idealistisk, men overflødigt projekt, samtidig er det i strid med hele ideen med at lade vådområderne og lavbundsarealerne være ubenyttede, fordi disse arealer fungerer som magasin for store regnmængder, som depot for kuldioxid og er med til denitrificere vandet, så vi ikke forurener vores indre farvande med nitrat. Men der er andre grunde til at hele tanken om at bygge den type huse burde afvises. Vi kan undgå, at boliger i en ikke så fjern fremtid skal flyttes fra oversvømmede arealer. Den enkleste måde er, at man slet ikke etablerer nybyggeri på lavbundsarealer, vådområder og potentielt oversvømmelsestruede arealer.

Kommunerne bør begynde at tage klimaforandringerne alvorligt og ophøre med at give tilladelse til byggeri på den type arealer. I virkelighedens verden står vi snart overfor meget store problemer med at beskytte/genhuse de mennesker, hvis boliger allerede nu er placeret i oversvømmelsestruede områder.
At tilføje flere huse der skal flyttes, er at føje spot til skade også selv om husene »kan tages på nakken«. Hvor skal de flyttes hen? Forestiller man sig, at der på forhånd anlægges vejsystemer, kloakering, fjernvarmeledninger, vand- og elforsyning til at modtage de mange huse, der skal flyttes på grund af oversvømmelser? Det er da meget bedre på forhånd at etablere husene, hvor de ikke risikerer at blive ramt af oversvømmelser.

Nu har Bangladesh været nævnt et par gange i debatten. Det er rigtigt, at Bangladesh stadig hyppigere blive ramt af oversvømmelser, men meget store dele af den befolkning, der bor i Gangesflodens og Brahmaputras delta er fattige mennesker, der i forvejen bor i huse der kan »tages på nakken«, idet deres huse består af et bambusskelet beklædt med sivmåtter og med plastic eller blikplader som tag. Bangladesh er voldsomt overbefolket og den fattige befolkning har ingen chancer for at investere i futuristiske boligløsninger, de har heller ingen steder, de kan tage hen, så det er helt andre løsninger, der skal i spil for at løse deres problemer.
Eksperimenter med byggeri i vådområder er både tåbelige og meningsløse. Vi er alle sammen bedst tjent med at disse områder ligger uudnyttede hen, det er sådan, de gør størst gavn.
Peter Bomholt Andersen
Strædet 6
Rørvig