Stop besparelserne på den kollektive trafik i Region Sjælland

Af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL Odsherred

De politiske partier i Regionsrådet bortset fra Enhedslisten vil spare knapt 20 millioner på den kollektive trafik i Regionen. Besparelsen skal opnås ved at nedlægge en række buslinjer heriblandt natbusserne på Sjælland. Det vil de uanset at Movia har udtrykt stor betænkelighed ved nedlæggelserne og samtidig har oplyst at der vil blive tilbageført et beløb på ca. 9 millioner til Regionen i 2020.

Enhedslisten har samtidig peget på at de det beløb, der skal spares kan hentes indenfor afdelingen for Regional Udvikling da området stort set er blevet tømt for opgaver efter at midlerne til regional udvikling er blevet fjernet fra Regionen.

Det koster også at gennemføre besparelserne. Movia har jo kontrakter med en række private busoperatører som står for kørslen på rutenettet. Når kontrakterne opsiges indenfor kontraktperioden, medfører det naturligvis erstatningsansvar Hvad det kommer til at koste står vist endnu ikke helt klart.
Det er altså meget svært at finde nogen som helst økonomisk grund til at ødelægge en masse menneskers transportmuligheder i Region Sjælland, Det kan godt være at de borgerlige partier mener at det gavner erhvervslivet at flere skal investere i egne transportmidler, selv om det fremmer både CO2-udledningen og trængselsproblermerne. Det sidste kan de jo så bruge som argument for at det offentlige skal investere i endnu flere motorveje. Men selveste DI var på et tidspunkt ude at pege på de samfundsgavnlige effekter af et godt og velfungerende offentligt transportsystem. Og at det ikke var til gavn for samfundet at begrænse den offentlige trafikkapacitet.

Nogle af nedlæggelserne får også en meget direkte økonomisk indflydelse på det lokale kultur og erhvervsliv. Det drejer sig om natbusserne, når natbusserne ikke kører, vil det blive sværere for folk uden bil og med skæve arbejdstider at komme hjem. Deltagelse i byernes kultur og forlystelsesliv vil også blive ramt.

Det er besynderligt at både socialdemokratiet og SF vil medvirke til så grundløse og socialt skæve nedskæringer i den kollektive transport i Regionen. Det er jo unge og ældre medborgere, der hverken kan eller har råd til at køre i egen bil, der bliver ramt aller hårdest. Men det generer åbenbart ikke de to partier. Socialdemokratiet og SF skylder disse borgerne i Region Sjælland en rigtig god forklaring på hvorfor de vil lægge stemmer til en rendyrket borgerlig trafikpolitik.