Enhedslisten kræver ansvarlig økonomisk adfærd

Af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten-Odsherred 

Der er tre områder, hvor Odsherred kan gøre mere for at være en kommune som er ...
- bæredygtig – mht. miljø, energi, sociale investeringer, omsorg og uddannelse
- læredygtig – mht. at formidle, sparke gang i dialog, reflektere og ændre eller forny politik
- væredygtig – attraktiv for borgerne og tilflyttere i alle alder og fra alle økonomiske lag

1: Vi konfronterer uligheder i regeringens og KL's politik ved at være talsmænd for et nyt økonomisk syn. Borgermesteren, direktørerne og byrådsmedlemmer bør bruge hver en mulighed for at kæmpe for bedre brug af vores nationale ressourcer, færre restriktioner på kommunal opsparing, likviditet og drift, og en anstændig tildeling til landdistrikterne.
• et minimalt forsvarsbudget - vi kunne bruge 66 mia. på velfærd i stedet for F35 kampfly
• staten gør kollektiv transport billigere og udfaser privatbilisme
• staten promoverer investeringer i grøn energi, energirenovering, cirkulære affaldssystemer, beskyttelse af drikkevand og forbedring af renseanlæg
• staten indfører retfærdig udligning for kommunerne som Odsherred som har et højere aldersgennemsnit og en højere procent af de sociale udsatte
• staten standser sin indblanding i kommunernes rammer for serviceudgifter, anlægsrammer og kassebeholdning

2: Vi prioriterer et solidarisk grundlag for de mest sårbare i vores lokale samfund med
• bedre normering i daginstitutioner
• flere varme hænder i ældrepleje og på værestederne
• en proaktiv demenspolitik som støtter de pårørende i at hjælpe borgerne med demens
• gratis buskørsel for børn under 18, flygtninge og asylsøgende, borgere under uddannelse, handicappede borgere og ældre over 60 år
• revisitering af borgerne med handicap, de psykisk sårbare, børn med speciale uddannelses eller aktivitets behov, m.fl. sker kun for at forbedre, ikke minimere, serviceniveauet

3: Vi fremmer den grønne Odsherred med
• flere cykelstier
• omlægning til økologisk landbrug
• folkeoplysning om nuværende aftaler og forpligtelser hvad angår klima og miljø, samt indgåelse i flere aftaler
• dialog med turistråd og SOL om styrkelse af økoturismen og bæredygtig brug af sommerhuse
• ingen af Kommunens opsparing, investeringer, indkøb af varer og tjenester eller udlicitering af opgaver har forbindelse til skattely (fx. Danske bank), våben-, bil-, eller fossilindustri, firmaer som ikke honorerer danske arbejdstagers overenskomster eller firmaer som ignorerer FN resolutioner

På vegne af Ø Odsherred,
Clark Pratt, Byrådet