Enhedslisten kan ikke deltage i Odsherred kommunes budgetforlig for 2019.

Af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten-Odsherred.

Der er da flere elementer i forliget vi gerne vil bakke op om - det gælder bl.a. at der er lagt op til at der skal foretages et mærkbart løft i indsatsen for demente og pårørende.
Men vi har hele tiden været uenige i besparelserne indenfor den kollektive trafik som er med til at finansiere det foreliggende budgetforslag. Besparelserne her vender den tunge ende nedad og vil fremme privatbilismen, hvilket vi som et grønt parti er modstandere af. Det er unødvendige besparelser der blev aftalt i 2016, men da det var valgår i 2017, blev det først i budgettet for 2019 at besparelsen skulle effektueres. Enhedslisten har hele tiden været imod den besparelse, der både rammer de svageste, er klimabelastende og på sigt medvirker til at øge trængselsproblemerne. Vi bør gå den stik modsatte vej, vi bør styrke vores fælles kollektive trafik til gavn for klimaet og miljøet og som et tilbud om transport til alle kommunens borgere.
Vi mener heller ikke at det foreliggende budgetforslag adresserer kommunens største og alvorligste udfordringer. Det er udfordringerne indenfor daginstitutions- og skoleområdet. Vi har stadigvæk alt for få unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Det forhold kræver en markant indsats, der ikke håndteres blot med at ændre skolestrukturen.
Den grønne omstilling som kommunen - i hvert fald på papiret - vil arbejde for, genfindes heller ikke i budgetforslaget. Af ovennævnte grunde kan vi ikke tilslutte os forligsaftalen. Socialdemokrati har beskyldt os for at være økonomisk uansvarlige. Det er vi ikke. Vi har sammen med SF foreslået at virksomhederne skal bidrage til at løse kommunens opgaver igennem betaling af dækningsbidrag. Men det forslag blev forkastet af de øvrige partier.
Vi vil også meget gerne spare på kommunens brug af eksterne konsulenter. I mange tilfælde spørger vi os hvorfor de opgaver som kommunen betaler diverse konsulentfirmaer store summer for at løse ikke kan løses billigere og mere tilfredsstillende af kommunens medarbejdere. De skal jo alligevel bidrage med deres arbejdskraft til at fremskaffe detailviden og kendskab til lokale forholde til konsulentfirmaernes arbejde. I nogle tilfælde virker det som om konsulentfirmaerne bliver brugt som legitimation når der skal træffes ubehagelige afgørelser, som man politisk ikke bryder sig om at lægge navn til.
På vegne af Enhedslisten Odsherred,
Clark Pratt, medlem af byrådet
Næsholmvej 4a, Asnæs
Tlf 8171 3286