Decentraliser ledelsen af Odsherreds skoler

Debatindlæg af Peter Bomholt Andersen.

I 2012 vedtog byrådet i Odsherred at etablere en skolestruktur med to skoler Syd- og Nordskolen. Denne skolestruktur blev iværksat i august 2014. Den nye skolestruktur var ensbetydende med en administrativ centralisering af skolevæsnet i Odsherred. Hensigten var at forbedre skolevæsnets samlede økonomi og styrke det faglige niveau.

Denne skolestruktur var helt i tråd med tankegangen i new public management og virkede da heller ikke efter hensigten, hverken hvad angår fagligt niveau eller økonomi. Det er i sig selv ikke særlig mærkværdigt. Planen led af de samme problemer, som vi møder i forbindelse med mange andre centraliseringer, Helt naturligt mister medarbejdere, forældre, elever og lokalsamfundet fornemmelsen af ejerskab – »vores skole«. Nu bliver det nære fjernt, og styringen fra oven stiller sig i vejen for lokalt engagement og initiativ. Skolebestyrelserne og skolelederne for hhv. Nord- og Sydskolen får nødvendigvis også et distanceret forhold til de lokale skoleenheder. Resultatet bliver at styringen af skolevæsnet havner i kommunens administration.

På børne- og uddannelsesudvalgets bord ligger der nu seks skitseforslag til en ny skolestruktur. De spænder fra, at der kun skal være en skole med ni afdelinger i Odsherred, til et forslag, hvor hver afdeling bliver en selvstændig skole med egen ledelse og bestyrelse.
Det er så hensigten at udvalget skal nå frem til et nyt strukturforslag i løbet af foråret, det skal ske gennem en proces hvor interessenterne inddrages bl.a. gennem dialogmøder.
De mange skitseforslag kan i sig selv virke forvirrende, men hvad er det egentlig, der skal tages stilling til? Der er marginale forskelle i de omkostninger, der er forbundet med de forskellige skitseforslag, så det burde ikke være økonomien, der bliver afgørende. Derimod er der stor forskel i grad af centralisering og dermed i lokal medindflydelse og medejerskab samt tilpasning til lokale forhold i de forskellige skitseforslag.

En del steder i landet har man de samme erfaringer som i Odsherred og er gået i gang med at decentralisere skolevæsnet. Vi ved også, at mange forældre fravælger folkeskolen og sender deres børn i friskoler, fordi forældrene ønsker mere direkte kontakt og medindflydelse på deres børns skole.
Hvis vi vil bremse flugten fra vores fælles folkeskole og gavne lokalsamfundene og det lokale medejerskab samt børnenes trivsel og udvikling, burde valget ikke være særlig kompliceret.

Peter Bomholt Andersen er medlem af bestyrelsen for Enhedslisten - Odsherred.