Nedlæg Syd- og Nordskolen

Debatindlæg af Clark Pratt, spidskandidat for Enhedslisten

Mange steder har man erkendt, at centraliseringen er gået for vidt, men ikke i Odsherred. På skoleområdet er det resulteret i, at samtlige skoler i flere år har været underlagt to ledelser en for Sydskolen og en for Nordskolen.

Det betyder, at lokalsamfundene mistede ejerskabet til deres lokale skole. Forældre, børn, ansatte og den lokale ledelse har meget ringe indflydelse på deres lokale skole. Ledelserne og skolerådene for Syd- og Nordskolen har også vanskeligt ved at forholde sig pædagogisk og ledelsesmæssigt til hverdagen i de forskellige skoleafdelinger. Resultatet er, at skolerne i vidt omfang styres af bureaukratiet i Højby. Hvis forældre, lærere og elever skal engageres i deres skole, skal ansvaret for de fysiske skoleenheder flyttes tilbage til disse. Enhedslisten vil i det nye byråd arbejde for, at ledelse og ansvar flyttes tilbage til de enkelte skoleenheder i lokalområderne.

I Enhedslisten tror vi på, at vi vil få en langt mere positiv udvikling på skolerne, især hvis politikerne og embedsværket i Højby respekterer et fagligt pædagogisk armslængdeprincip. Vi opfordrer vores kolleger i byrådet, embedsmændene i Odsherred og især børnefamilier til at vise tillid til og solidaritet med lærerne i folkeskolen - så får vi en demokratisk og moderne dannelse for vores børn.

Clark Pratt
spidskandidat (EL)

Bragt i Nordvestnyt, 15. November 2017