Fattigdommen blomstrer her

Debatindlæg af Søren Windfeld, byrådskandidat for Enhedslisten

Vi har mange fattige i Odsherred. Tidligere beskyttede kontanthjælpen mod, at man havnede i egentlig fattigdom, men den borgerlige regering har med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen sørget for, at vi nu har en del borgere i Odsherred, der er ramt af egentlig fattigdom. Fattigdom er diskriminerende og dehumaniserende. Det er derfor meget svært at forstå, at Odsherred Kommune administrerer reglerne på en sådan måde, at der er langt flere der bliver fattige end nødvendigt.

Kommunen har en række muligheder, man kan f.eks. fritage borgere fra 225 timers reglen. Man kan sørge for, at borgere med forskellige diagnoser tildeles førtidspension. Man kunne også oprette kommunale arbejdspladser. Men det er ikke, det man gør. Hvorfor det?
Den tidligere regering øgede kommunernes egenbetaling til førtidspension m.v. til 80 procent. Derfor er det billigere for kommunen at behandle sine betrængte borgere uanstændigt og sende dem ud i fattigdom.

Det finder vi totalt uacceptabelt. Enhedslisten kæmper i Folketinget for at ændre disse dehumaniserende regler. I det nye byråd vil vi fortsætte kampen for undgå at enlige, familier og børnefamilier henvises til et liv i fattigdom i Odsherred.

Søren Windfeld
byrådskandidat (EL)

Bragt i Nordvestnyt 14. November 2017