Nu skal regningen betales – men af hvem !

Af Kim Mariegaard. kontaktperson for Enhedslisten Odsherrred.

VKO-regimet – partierne Venstre, konservative og DF – har brugt pinseferien til at forhandle om VK-regeringens såkaldte genopretningsprogram.
 
Til det positive hører, at regeringen med navnet på deres pakke åbent erkender, at der ér behov for genopretning af Danmarks økonomi. Efter at samme regering gennem næsten 10 års uansvarlig politik med skattestop, overbetalinger af til fx privathospitaler og ufinansierede skattelettelser til den rigeste lille del af befolkningen på det nærmeste har drænet de offentlige kasser totalt.
 
Men der hører det positive også op. Man skulle synes, det mest rimelige er, at de, der deltog mest flittigt i gildet, også efterfølgende påtager sig at betale, hvad festen kostede. Men sådan er det bestemt ikke i regeringens og Dansk Folkeparti’s optik.
Regeringspartierne Venstre og Konservative ser helst at regningen for de store skattelettelser til de højeste indtægter skal betales af især de, der nærmest intet fik ud af skattelettelserne – nemlig folk på overførselsindkomster, fx pensionister, arbejdsløse og studerende. Man vil altså endnu engang øge uligheden i Danmark. Den ulighed, som med DF’s velsignelse er vokset år for år under VK-regeringen.
Dansk Folkeparti prøver endnu engang at bilde den danske befolkning ind, at de skulle være de svages beskytter overfor de mere asociale partier V og K. Det gør de ironisk nok ved at kræve, at regningen for de velhavendes store fest – den fest som har drænet de offentllge kasser – skal betales af flygtninge og indvandrere. Spørgsmålet er om, denne gruppe overhovedet har deltaget i VK-regeringens store gilde.  Jeg tvivler. DF nægter altså at sende regningen for at kassen nu er tom det rigtige sted hen. DF vil hellere sælge store grupper af udsatte borgere for at kunne genere et par flygtninge og indvandrere.
 
I Enhedslisten mener vi derimod, at det er god skik, at de, der afholder en stor abefest, også efterfølgende er forpligtet til at betale for gildet. Og vi kommer gerne med anvisninger på, hvem samfundet med rimelighed kan afkræve betaling af regningen. Og vi er faktisk kommet frem til, at der fra disse grupper kan skrabes betydeligt mere ind end de 24 milliarder, regeringen og DF lige nu fedter rundt med at skrabe ind fra udsatte danske medborgere.
 
Enhedslisten ønsker skattelettelserne til de rigeste 10 % tilbagerullet. Dermed kan statens indtægter øges med 7,3 milliarder kroner. Et øget fokus på multinationale selskaber, som ikke pt. betaler skat i Danmark, vil indbringe mindst 5 milliarder, bedre beskatning af Nordsøolien 10 milliarder, omsætningsafgift på aktier 7,6 milliarder, højere skat på kapitalindkomst 5 milliarder, ekstra skat på indkomster over en million giver 1,7 milliarder og genindførsel af formueskatten vil give 3 milliarder ekstra. I alt øgede indtægter til staten på over 39 milliarder.
Dermed er det også de rigtige (nemlig de med de stærkeste skuldre), der er med til at betale for VKO-regimets fatale fejltagelser.
 
Emneord: