NU ER DET NOK !

Fra generalforsamlingen i Enhedslisten-Odsherred - afholdt mandag d. 2. oktober 2006 - udtaler vi følgende:
 
Finansminister Thor Pedersens udtalelser om, at vi har råd til til at købe hele verden, står i grel modsætning til de kæmpe nedskæringer, som sker i kommunerne.
 
På trods af regeringens optimisme ser vi rundt om i landet, at der åbenbart ikke er råd til at få passet vores børn og ældre, som lovet af den samme regering op til sidste folketingsvalg.
 
Eller er sandheden, at regeringen - gennem den stramme aftale om kommunernes økonomiske ramme og trusler om straf, hvis kommunerne bryder skattestoppet - har iført kommunerne en spændetrøje som gør, at de ingen muligheder har for selvstændig handling.
 
Vi bakker om de protester, der den seneste tid har været mod regeringens forvaltning af borgernes egne penge.
 
Enhedslisten vil have en bedre fordeling af vore egne penge. Det skal bl.a. ske ved
 
·        ophævelse af skattestoppet
·        genoptagelse af forhandlingerne mellem KL og Indenrigsministeriet om kommunernes økonomi - flere penge til kommunerne
·        Respekt for det kommunale selvstyre - istedet for den stramme styring af kommuner, regeringen udøver nu
 
På vegne af Enhedslisten-Odsherred
 
Kim Mariegaard og Birger Hansen