Der er travlt ved håndvasken i Odsherred

Medlem af EL-Odsherreds bestyrelse, Peter Bomholt Andersen, havde mandag d. 4. April i Norvestnyt denne kommentar til lukningen af Grevinge Skole.

På forsiden af tirsdagens Nordvestnyt var der en meget interessant artikel af Martin Hoffmann Kønig. Artiklen handler om skolelukningen i Grevinge og demonstrerer hvordan politikerne vasker hænder og gør forældrene ansvarlige for skolelukningen.

EL vil ikke være med til skolelukninger

 Af Kim Mariegaard, Byrådsmedlem (EL)

Som det eneste parti i Odsherred Byråd er Enhedslisten ikke med i aftalen om at lukke Grevinge Skole som folkeskole.

Vi er ikke en del af aftalen, primært fordi vi er overbeviste om at lukningen af skolen vil få stor betydning for Grevinge/Herrestrup som levende lokalsamfund. Skolelukningen vil betyde meget for tilflyttende børnefamiliers lyst til at bosætte sig i lige disse to byer.

Nej til minusvækst

Byrådsmødet 23. Februar skulle også godkende en køreplan for processen frem mod vedtagelse af budget for det kommende år. Dette indbefatter også en procedure for at finde besparelser til regeringens omprioriteringsbidrag. ELs byrådsmedlem, Kim Mariegaard, benyttede lejligheden til at sætte omprioriteringsbidraget til diskussion. De skete med nedenstående indlæg.

Det fremgår af sagsfremstillingen lidt som om, omprioriteringsbidraget er et fastslået faktum de næste 3 år.
Sådan er det jo ikke. Gennemførelsen af omprioriteringsbidraget forudsætter jo også, at det accepteres af kommunerne, når deres organisation, KL, henover foråret skal forhandle en økonomiaftale med regeringen på plads.

Gift i Geoparken

Byrådet besluttede 23. februar desværre at genoptage brugen af pesticider ved bekæmpelse af  ukrudt på kommunens fortove. Kun SF, DF og Enhedslisten stemte imod. Nedenfor følger det indlæg ELs byrådsmedlem, Kim Mariegaard, havde ved behandlingen af punktet.

Odsherred er ikke den eneste kommune, hvor Venstre har stillet forslag om at genoptage brugen af pesticider. Det samme er med vekslende held sket i flere andre kommuner landet over. Er der mon tale om en koordineret kampagne mod de opnåede miljøforbedringer. En kampagne orkestreret af Venstres Landskontor – eller måske snarere dirigeret og kreeret af lobbyisterne fra landbrugets pressionsgrupper. Den nuværende vensteregerings miljøminister har jo efterhånden gjort sig kendt på netop at fremlægge lovpakker skrevet af landbrugets organisationer.

Hvad så Odsherred ?


Tirsdag d. 23. Februar skal  Odsherred Byråd tage stilling til, om kommunen igen skal benytte pesticider til bekæmpelse af ukrudt på fortove og pladser. Et flertal i Miljø- og Klimaudvalget anbefaler (S og V) anbefaler, at kommunen fremover skal benytte ukrudtsmidlet TopGun på alle kommunens fortove og offentlige pladser. SF og Enhedslisten går imod, at kommunen igen begynder at bruge pesticider.

Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, har denne kommentar til spørgsmålet om brug af pesticider.

I onsdagens Nordvestnyt var der en fin lille artikel. Artiklen handlede om, at Odsherred Kommune sammen med Økologisk Landsforening afholder et kursus for landmænd, der overvejer at gå økologivejen.

Møde med Christian Juhl om verdens brændpunkter

9. februar får EL Odsherred besøg af MF Christian Juhl. Selvom det er et medlemsmøde er alle interesserede velkomme. Mødet holdes på Odsherred Gymnasium i Asnæs.

Der sker meget i verden i dag som påvirker Danmark - men hvordan skal Danmark agere i verden som et land med visioner?