Landdistriktsseminar i EL Nordvestsjælland

Dato: 
17. Januar 2016 11:30 - 16:30
Sted: 
Jyderup Højskole

 

Seminar: Sådan styrker vi vores landområder.

Det skal være godt at bo på landet. Derfor er der brug for, at vi skaber lokale arbejdspladser og passer godt på vores natur og klima. At vi har en velfungerende kollektiv trafik, så vi kan komme rundt. Og at der er mulighed for at tage en uddannelse, få sundhedsbehandling og have et kulturliv – også på landet.

Vær med til at udvikle slagkraftig og visionær politik for landområderne:

Det store tyveri

Den vigtigste debat på årets sidste byrådsmøde kom til at dreje sig om det omprioriteringsbidrag, regeringen og dens støttepartier har pålagt kommunerne de næste 3 år. Og ikke mindst hvordan byrådet finder, de 43 millioner kroner omprioriteringsbidraget vil koste Odsherred over 3 år. Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, havde dette indlæg i debatten.

Enhedslisten hilser med tilfredshed, at borgmesteren udviste "rettidig omhu" da han d. 24. november sammen med Holger Schou Rasmussen, der er borgmester i Lolland kommune, skrev et Debatindlæg i Politiken "Vi skal skære i kernevelfærden, så Audi'en bliver billigere på Frederiksberg".

Det er jo det, det drejer sig om, når vi i dag diskuterer, hvordan søren vi får de kommende års budgetter til at hænge sammen efter indførelsen af det forrykte omprioriteringsbidrag. Vi skal skaffe penge, så de velhavende kan få deres dyre legetøj billigere. Så de kan få skattelettelser mv.

Forsvar og bevar retsforbeholdet - Stem Nej ved folkeafstemningen 3. December

Af Clark Pratt

Meget kan man sige om behovet for internationale aftaler og overnationale organisationer – verden er ikke perfekt som den er, og intet land har alle svarene. De, som bestemmer, i de fleste lande har heller ikke kun de bedste intentioner. Derfor må man vælge at støtte de aftaler og organisationer, som fremmer globalisering af disse tre projekter.

  • Menneskerettigheder og plads til mangfoldighed
  • Bæredygtigt ressourceforbrug og energiproduktion
  • Økonomisk, politisk og kulturel støtte til lande og områder truet af krig, naturkatastrofer, diktatur og "unfair trade"

Enhedslisten ikke med i forliget om kommunens budget

6. oktober vedtog Odsherred Byråd budgettet for 2016. Enhedslisten var heller ikke med i dette års budgetforlig. Bl.a. fordi det bygger på tidligere vedtagne nedskæringer, som vi ikke kunne støtte. Nedenfor kan I læse den tale vores byrådsmedlem, Kim Mariegaard, holdt ved Byrådets 2. behandling af budgettet.

Budgetforslaget har nu været i høring blandt kommunens medarbejdere og andre. Der er kommet mange gode og gennemarbejdede høringssvar, som vi bør lytte til.

Ændringsforslag til kommunens budget

Byrådet skal 6. Oktober vedtage kommunens budget for årene 2016-19. Enhedslisten stiller en række ændringsforslag til det budgetforlig, som er indgået mellem alle byrådets øvrige partier. Her er en oversigt over Enhedslistens forslag:

Kommunebudget 2016

Heller ikke i år er Enhedslisten en del af budgetforliget. Nedenfor følger byrådsmedlem, Kim Mariegaards, indlæg ved byrådets 1. Behandling af budgettet.

Som bekendt har Enhedslisten ikke været inviteret med ind i det selskab, som har strikket et budgetforlig sammen. Vi kan derfor ikke deltage i koret af gensidige lovprisninger af det gode samarbejde.

Vi mener omvendt heller ikke, at vi kan være med til at tage ansvar for en aftale, vi ikke har haft indflydelse på og ikke har haft mulighed for at påvirke.

Men nok om det. Lad os vende os mod det opnåede forlig – som der bestemt også for Enhedslisten er positive elementer i.