Gift i Geoparken

Byrådet besluttede 23. februar desværre at genoptage brugen af pesticider ved bekæmpelse af  ukrudt på kommunens fortove. Kun SF, DF og Enhedslisten stemte imod. Nedenfor følger det indlæg ELs byrådsmedlem, Kim Mariegaard, havde ved behandlingen af punktet.

Odsherred er ikke den eneste kommune, hvor Venstre har stillet forslag om at genoptage brugen af pesticider. Det samme er med vekslende held sket i flere andre kommuner landet over. Er der mon tale om en koordineret kampagne mod de opnåede miljøforbedringer. En kampagne orkestreret af Venstres Landskontor – eller måske snarere dirigeret og kreeret af lobbyisterne fra landbrugets pressionsgrupper. Den nuværende vensteregerings miljøminister har jo efterhånden gjort sig kendt på netop at fremlægge lovpakker skrevet af landbrugets organisationer.

Hvad så Odsherred ?


Tirsdag d. 23. Februar skal  Odsherred Byråd tage stilling til, om kommunen igen skal benytte pesticider til bekæmpelse af ukrudt på fortove og pladser. Et flertal i Miljø- og Klimaudvalget anbefaler (S og V) anbefaler, at kommunen fremover skal benytte ukrudtsmidlet TopGun på alle kommunens fortove og offentlige pladser. SF og Enhedslisten går imod, at kommunen igen begynder at bruge pesticider.

Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, har denne kommentar til spørgsmålet om brug af pesticider.

I onsdagens Nordvestnyt var der en fin lille artikel. Artiklen handlede om, at Odsherred Kommune sammen med Økologisk Landsforening afholder et kursus for landmænd, der overvejer at gå økologivejen.

Møde med Christian Juhl om verdens brændpunkter

9. februar får EL Odsherred besøg af MF Christian Juhl. Selvom det er et medlemsmøde er alle interesserede velkomme. Mødet holdes på Odsherred Gymnasium i Asnæs.

Der sker meget i verden i dag som påvirker Danmark - men hvordan skal Danmark agere i verden som et land med visioner?

Landdistriktsseminar i EL Nordvestsjælland

Dato: 
17. Januar 2016 11:30 - 16:30
Sted: 
Jyderup Højskole

 

Seminar: Sådan styrker vi vores landområder.

Det skal være godt at bo på landet. Derfor er der brug for, at vi skaber lokale arbejdspladser og passer godt på vores natur og klima. At vi har en velfungerende kollektiv trafik, så vi kan komme rundt. Og at der er mulighed for at tage en uddannelse, få sundhedsbehandling og have et kulturliv – også på landet.

Vær med til at udvikle slagkraftig og visionær politik for landområderne:

Det store tyveri

Den vigtigste debat på årets sidste byrådsmøde kom til at dreje sig om det omprioriteringsbidrag, regeringen og dens støttepartier har pålagt kommunerne de næste 3 år. Og ikke mindst hvordan byrådet finder, de 43 millioner kroner omprioriteringsbidraget vil koste Odsherred over 3 år. Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, havde dette indlæg i debatten.

Enhedslisten hilser med tilfredshed, at borgmesteren udviste "rettidig omhu" da han d. 24. november sammen med Holger Schou Rasmussen, der er borgmester i Lolland kommune, skrev et Debatindlæg i Politiken "Vi skal skære i kernevelfærden, så Audi'en bliver billigere på Frederiksberg".

Det er jo det, det drejer sig om, når vi i dag diskuterer, hvordan søren vi får de kommende års budgetter til at hænge sammen efter indførelsen af det forrykte omprioriteringsbidrag. Vi skal skaffe penge, så de velhavende kan få deres dyre legetøj billigere. Så de kan få skattelettelser mv.

Forsvar og bevar retsforbeholdet - Stem Nej ved folkeafstemningen 3. December

Af Clark Pratt

Meget kan man sige om behovet for internationale aftaler og overnationale organisationer – verden er ikke perfekt som den er, og intet land har alle svarene. De, som bestemmer, i de fleste lande har heller ikke kun de bedste intentioner. Derfor må man vælge at støtte de aftaler og organisationer, som fremmer globalisering af disse tre projekter.

  • Menneskerettigheder og plads til mangfoldighed
  • Bæredygtigt ressourceforbrug og energiproduktion
  • Økonomisk, politisk og kulturel støtte til lande og områder truet af krig, naturkatastrofer, diktatur og "unfair trade"