Ja, man skal gøre sin pligt, men ...

Debatindlæg i Nordvestnyt 3. Maj af Peter Bomholt Andersen, medlem af EL-Odsherreds bestyrelse.

Borgmester Thomas Adelskov skriver i et svar på mit debatindlæg, at jeg undrer mig over, at kommunen sanktionerer kontanthjælpsmodtagere ved at fratage kontanthjælpsydelsen. Jeg beklager, at jeg har givet anledning til den misforståelse, for det er faktisk ikke det, der undrer mig.

Eva Flyvholms 1. Maj-tale

Enhedslistens taler ved årets 1. Maj på havnen i Nykøbing Sj. var Eva Flyvholm, MF valgt i Holbæk. Her er Eva's tale:

Grevinge Skole lukkes

Byrådet besluttede på sit møde 26. April at lukke Grevinge Skole som folkeskole. Kun Enhedslisten stemte imod lukningen. Vores byrådsmedlem, Kim Mariegaard, holdt denne tale under behandlingen af punktet.

Enhedslisten kan ikke tilslutte sig forslaget om at nedlægge Sydskolens afdeling i Grevinge som folkeskole

Vi er ikke en del af aftalen, fordi vi er overbeviste om at lukningen af skolen vil få stor betydning for Grevinge/Herrestrup som levende lokalsamfund.

Odsherredborgmesterens hammer

Peter Bomholt Andersen, medlem af EL-Odsherreds bestyrelse, havde 21. April dette indlæg i Nordvestnyt.

Dansk Arbejdsgiverforening har i deres nyhedsbrev Agenda lavet en liste over de kommuner, der er bedst til at straffe kontanthjælpsmodtagerne øko- nomisk, hvis de forsynder sig mod reglerne om fremmøde, jobsøgning og aktivering, Odsherred kommune straffer 40 procent af sine jobparate kontant-hjælpsmodtagerne og indtager hermed en »flot« fjerdeplads blandt de mest straffende kommuner.

Skolen i Grevinge og det demokratiske underskud

Af Clark Pratt, kontaktperson for Enhedslisten i Odsherred.

Før påske indgik et flertal af partierne i byrådet en aftale om at lukke Grevinge skole. Kun Enhedslisten var imod.

Borgerne i Odsherred kommune bør stille følgende spørgsmål til lukningen af skoler i Odsherred:
· Hvordan hænger skolelukninger sammen med kommunens vision om Uddannelse til Alle?
· Hvorfor betragtes skoler som en udgift? Er skoler ikke den investering der skal sikre vores fremtid?
· Hvilke konsekvenser får skolelukningerne for lokalsamfundene?

I Enhedslisten mener vi, at de små samfunds skoler er vigtige at holde liv i. Vi mener, at det er stærkt problematisk at tømme de små samfund for offentlige funktioner som skoler, biblioteker osv.