Odsherredborgmesterens hammer

Peter Bomholt Andersen, medlem af EL-Odsherreds bestyrelse, havde 21. April dette indlæg i Nordvestnyt.

Dansk Arbejdsgiverforening har i deres nyhedsbrev Agenda lavet en liste over de kommuner, der er bedst til at straffe kontanthjælpsmodtagerne øko- nomisk, hvis de forsynder sig mod reglerne om fremmøde, jobsøgning og aktivering, Odsherred kommune straffer 40 procent af sine jobparate kontant-hjælpsmodtagerne og indtager hermed en »flot« fjerdeplads blandt de mest straffende kommuner.

Skolen i Grevinge og det demokratiske underskud

Af Clark Pratt, kontaktperson for Enhedslisten i Odsherred.

Før påske indgik et flertal af partierne i byrådet en aftale om at lukke Grevinge skole. Kun Enhedslisten var imod.

Borgerne i Odsherred kommune bør stille følgende spørgsmål til lukningen af skoler i Odsherred:
· Hvordan hænger skolelukninger sammen med kommunens vision om Uddannelse til Alle?
· Hvorfor betragtes skoler som en udgift? Er skoler ikke den investering der skal sikre vores fremtid?
· Hvilke konsekvenser får skolelukningerne for lokalsamfundene?

I Enhedslisten mener vi, at de små samfunds skoler er vigtige at holde liv i. Vi mener, at det er stærkt problematisk at tømme de små samfund for offentlige funktioner som skoler, biblioteker osv.

Der er travlt ved håndvasken i Odsherred

Medlem af EL-Odsherreds bestyrelse, Peter Bomholt Andersen, havde mandag d. 4. April i Norvestnyt denne kommentar til lukningen af Grevinge Skole.

På forsiden af tirsdagens Nordvestnyt var der en meget interessant artikel af Martin Hoffmann Kønig. Artiklen handler om skolelukningen i Grevinge og demonstrerer hvordan politikerne vasker hænder og gør forældrene ansvarlige for skolelukningen.

EL vil ikke være med til skolelukninger

 Af Kim Mariegaard, Byrådsmedlem (EL)

Som det eneste parti i Odsherred Byråd er Enhedslisten ikke med i aftalen om at lukke Grevinge Skole som folkeskole.

Vi er ikke en del af aftalen, primært fordi vi er overbeviste om at lukningen af skolen vil få stor betydning for Grevinge/Herrestrup som levende lokalsamfund. Skolelukningen vil betyde meget for tilflyttende børnefamiliers lyst til at bosætte sig i lige disse to byer.

Nej til minusvækst

Byrådsmødet 23. Februar skulle også godkende en køreplan for processen frem mod vedtagelse af budget for det kommende år. Dette indbefatter også en procedure for at finde besparelser til regeringens omprioriteringsbidrag. ELs byrådsmedlem, Kim Mariegaard, benyttede lejligheden til at sætte omprioriteringsbidraget til diskussion. De skete med nedenstående indlæg.

Det fremgår af sagsfremstillingen lidt som om, omprioriteringsbidraget er et fastslået faktum de næste 3 år.
Sådan er det jo ikke. Gennemførelsen af omprioriteringsbidraget forudsætter jo også, at det accepteres af kommunerne, når deres organisation, KL, henover foråret skal forhandle en økonomiaftale med regeringen på plads.