HedeDanmark ud af Odsherred

Debatindlæg af Torben Rahm, byrådskandidat for Enhedslisten.

I 2013 traf Byrådet i Odsherred den ulyksalige beslutning at markedsprøve Park og Vej m.h.p. udlicitering. Siden 1. oktober 2014 har HedeDanmark profiteret på vedligeholdelsen af kommunens veje mv. Hvad det samlet har kostet Odsherreds skatteborgere, er det nok svært at gøre op, fordi HedeDanmark udover basiskontrakten, tager sig betalt for enhver form for ekstraydelse, og dem er der mange af.

Demokratiets svære vilkår

Synspunkt om Lundbeck-sagen af Peter Bomholt Andersen, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Odsherred.

Er høringer i forbindelse med lokalplanforslag bare tidsspilde og en demokratisk formalitet? Det indtryk kan man godt sidde tilbage med efter at have fulgt processen omkring tilblivelsen af lokalplanen om udvidelsen af Lundbecks fabriksanlæg i Lumsås.

Forberedende Grunduddannelse til Odsherred

Læserbrev af Sara Lynge Ravn, byrådskandidat for Enhedslisten

FGU er en ny forberedende uddannelse til unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Odsherred Kommune er én af de kommuner i landet, hvor færrest gennemfører en ungdomsuddannelse. Enhedslisten vil derfor i det nye byråd arbejde for, at vi får etableret FGU i Odsherred, og at uddannelsen placeres i den nordlige del af kommunen, da det er her, der er færrest tilbud til de unge.

Kør sammen i Odsherred

Debatindlæg af Peter Bomholt Andersen, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Odsherred

TV Øst bragte mandag et indslag, hvor Jacob Eistrup demonstrerede, hvor nemt det er at komme fra Egebjerg til Højby på tommelfingeren. Setuppet var lavet for at markedsføre Odsherred Kommunes nye idé »Kør sammen i Odsherred«, som bl.a. medfører, at der skal etableres samkørselspladser, hvor folk kan blive taget op af forbipasserende bilister. Ideen blev præsenteret af kommunens bosætningskonsulent Natasja Ernest. Natasja Ernest fortalte, at det, der betød mest for bosætningen i de små bysamfund, var transport og trafik. Hun mente tilsyneladende, at samkørselsordninger ville gavne bosætningen i de små landsbyer. Ideen er da også i sig selv god nok især for miljøet, det er jo indlysende bedre at køre to sammen end, at der kun er en person i hver bil. Men det vil være endnu mere gavnligt for miljøet, hvis der var flere, der lod bilen stå og benyttede de offentlige transportmidler. Vi kører jo også sammen, når vi kører i vores fælles offentlige transportmidler, hvor vi oven i købet på forhånd kan planlægge vores dagligdag, da vi kan slå ankomst og afgangstider op.

Pesticidfri ukrudtsbekæmpelse

Læserbrev af Clark Pratt, spidskandidat for Enhedslisten, til byrådsvalget 21. november.

Enhedslisten hilser velkommen, at Socialdemokraterne nu har erkendt at deres tilslutning til at bruge TopGun på Odsherreds fortove og pladser var en fejl.

Dermed er der igen et flertal i byrådet for en miljømæssigt forsvarlig ukrudtsbekæmpelse.

De jævnlige opdagelser af pesticidrester i grundvand og drikkevand er resultatet af fortidens brug af sprøjtegifte. Selvom det påstås, at nye midler som TopGun er mindre farlige end tidligere sprøjtemidler, kender ingen langtidsvirkningerne.

Enhedslisten med i forlig om budget 2018

For første gang har Enhedslisten Odsherred tilsluttet sig et budgetforlig om kommunens budget. Begrundelsen er at budgettet byder på små forbedringer. Samtidig med at der ikke er de forringelser overfor vores svageste borgere, som de tidligere år har været grundlaget for vores kritik af budgetterne. Nedenfor følger vores byrådsmedlem, Kim Mariegaards, tale ved den endelige vedtagelse af budgettet på byrådsmødet 10. Oktober.

Enhedslisten takker for alle høringssvarene, som vi har sat os grundigt ind i.

Rigtig mange af høringssvarene roser budgettet for ikke at indeholde nedskæringer. Det var da netop også Enhedslistens begrundelse for denne gang at tiltræde budgetforliget.