Sammen kan vi udvikle velfærden

Udtalelse fra græsrodsinitiativet Velfærdsalliancen, november 2016:

Der var demonstrationer for at forsvare vores velfærd over hele Danmark 15. september. Det kommunale Danmark har dermed fortsat velfærdskampen, som så stærkt manifesterede sig den 12. maj og skabte det nødvendige folkelige pres for afskaffelsen af omprioriteringsbidraget. Den enkle erfaring er, at når vi aktivt står sammen på tværs af geografiske, faglige og politiske skel, så kan vi vinde store sejre.

Velfærdsalliancen tager afsæt i de positive erfaringer og opfordrer til at fortsætte og udbygge kampen for vores velfærd, som det fx skete i Holbæk, Halsnæs og Vejen. Vi hilser alle, der vil være med, velkommen, fx det nystiftede Århus for velfærd, samt LO Hovedstaden og FTF Hovedstadens nystiftede Hovedstaden for Velfærd og opfordrer til at videreføre mobiliseringen. Vi opfordrer ligeledes til, at de store fagforbund tager ansvar og initiativ til at styrke velfærdskampen og til at bakke op organisatorisk, økonomisk og politisk om landsdækkende mobiliseringer og lokale initiativer.

Vi vil sætte nye pejlemærker og fælles mål i velfærdskampen:

EL-forslag til kommunens budget nedstemt

Selvom flere tilkendegav at afstanden mellem flertallets budgetforlig og Enhedslistens ændringsforslag ikke var stor, fik forslagene kun ELs ene stemme, da Odsherreds budget for 2017-2020 tirsdag d. 11. oktober blev vedtaget.
Nedenfor følger byrådsmedlem Kim Mariegaards fremlæggelse af ELs ændringsforslag.
 
Som vi sagde ved førstebehandlingen af budgettet, ser Enhedslisten mange fornuftige elementer i forligspartiernes forslag. Men vi ser også ufornuftige elementer i forliget.

Enhedslistens ændringsforslag til Odsherreds budget

Når byrådet tirsdag d. 11. oktober skal vedtage budgettet for 2017 stiller Enhedslisten en række ændringsforslag til det budgetforlig, som er indgået af alle andre partier i byrådet.

Som vi også sagde ved  førstebehandlingen af budgettet, ser Enhedslisten mange fornuftige elementer i forligspartiernes forslag. Men vi ser også ufornuftige elementer i forliget, som vi med vores ændringsforslag forsøger at rette op på.

1. behandling af budget 2017-20 for Odsherred Kommune

Heller ikke i år er Enhedslisten med i det budgetforlig alle byrådets andre partier har indgået. Heller ikke i år blev Enhedslisten overhovedet inviteret med ind i forhandlingslokalet. Nedenfor følger byrådsmedlem Kim Mariegaards tale ved 1. behandlingen af budgettet ved byrådsmødet 20. september.

Sjovt som praksis med behandling af budget er forskelligt rundt om i det ganske land. I rigtig mange kommuner er 1. Behandling af budgettet startskuddet til at budgetforhandlingerne om går i gang.

Sådan er det ikke i Odsherred. Her har flertallet allerede lang tid før førstebehandlingen strikket et budgetforlig sammen, som der nok skal meget til for at rokke ved. Derfor får behandlingen i aften præg af, at være et mere eller mindre ligegyldigt ritual, som skal overstås. Det er trist for demokratiet at årets vigtigste beslutninger i byrådet bliver diskuteret og besluttet bag lukkede døre.

Emneord:

Det skæve Danmark skal gøres lige

Repræsentanter fra Enhedslisten Lolland, Enhedslisten Guldborgsund, Enhedslisten Vordingborg, Enhedslisten Odsherred og Enhedslisten Langeland forsamlet til møde i Nykøbing F. fredag den 2. september 2016 udtaler:

Situationen er alarmerende i vore kommuner. Endnu engang er der ved de kommende budgetforhandlinger udsigt til drastiske besparelser på velfærd – i nogle tilfælde direkte afmontering. Kommuner i vandkanten er næsten alle ramt af en række kroniske strukturproblemer: Vi oplever en nettoimport af familier med små indtægter og ofte komplekse sociale problemstillinger. Samtidig må vi leve med regeringens almindelige kvælertag over for kommunerne. 

Nej tak til invitation fra dronningen

Enhedslistens byrådsmedlem, Kim Mariegaard, deltager ikke i festlighederne i forbindelse med dronningens besøg i Odsherred 5.-6. September.

Dels betragter Enhedslisten det at have et kongehus, hvor få personer arver deres privilegier, som et levn fra en fortid, vi som moderne demokrati burde have lagt bag os for længst.

Emneord: