EL afviser både budgetforlig og skoleforlig

Enhedslistens medlemsmøde havde onsdag to tunge kommunalpolitiske emner på programmet. Nemlig at beslutte hvordan vi stiller os til både kommunens budget og den fremtidige skolestruktur. Efter møde udsendtes denne pressemeddelse:

På sit medlemsmøde 5. september har Enhedslisten-Odsherred besluttet, at partiet IKKE tilslutter sig budgetforliget om Odsherred Kommunes budget for 2019.

"Vi mener ikke forliget prioriterer de mest udsatte i Odsherred. Vi synes heller ikke klimaet får opmærksomhed nok. Vi vil gerne bevare friheden til at stemme imod nedskæringer i velfærds- og miljøindsatser, som nemt kunne blive lagt frem som fornuftige besparelser og som effektivisering af administrationen og fagudvalgenes konti. Derfor kan vi ikke sige ja til forliget" udtaler Clark Pratt, Enhedslistens medlem af Byrådet.

Odsherred bliver skattelyfri kommune.

På august måneds byrådsmøde havde  Enhedslistens byrådsmedlem, Clark Pratt, stillet forslag om, at Odsherred skal underskrive Oxfam-IBIS’s charter om at være skattelyfri kommune. 

Forslaget blev vedtaget af byrådet. Kun Venstre og DF stemte imod. De to partier stillede modsat med et forslag et forslag om, såfremt charteret blev underskrevet, at administrationen skal komme med en årlig opfølgning på sagen. Dette blev nedstemt.

Clark Pratt argumenterede på sin side med at chartret kunne ligestilles med, at kommunen for år tilbage havde underskrevet en hensigtserklæring om at være klimavenlig kommune ved at reducere den årlige CO2-udledning og arbejder for ligestilling.

1. Maj-fest i regn og blæst

1.Maj 2018 blev en våd omgang - og det satte selvfølgelig sit præg på deltagertallet. Men en trofast flok på lidt over 50 lyttede til de mange politiske taler fra FOA, SF, EL og SD. Iblandet fællessang og masser af god musik leveret af unge musikere fra den rytmiske højskole.

Enhedslistens tale blev på fortræffelig vis leveret af Sara Lynge Ravn, som i november var en af vores øverste kandidater til byrådet. Nedenfor kan I læse Sara’s tale:

Hej med jer og glædelig 1. maj

Jeg er fra Enhedslisten Odsherred og jeg hedder Sara Lynge Ravn. Jeg er uddannet pædagog og arbejder på Nordskolen her i byen. Jeg er gift med kokken Jeppe og jeg er mor til lille Tove. Vi flyttede fra København til Vig for knap to år siden, hvor vi flyttede ind
i mine bedsteforældres hus. Jeg har også i mine meget unge dage boet HER i byen og gået på gymnasiet i Asnæs, så selvom jeg ikke har boet heroppe så længe i denne her omgang, så føler jeg mig hjemme i Odsherred, for jeg er kommet her hele mit liv.

Rettidig omhu

Kommentar af Kim Mariegaard, tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten

Vi stårpå tærsklen til den største konflikt på det danske arbejdsmarked i over 20 år. Snart risikerer vi, at op mod en halv million offentligt ansatte enten strejker (omkring 10 procent) eller bliver lockoutet af arbejdsgiverne (kommunerne).

Når kommunen lockouter størstedelen af sine medarbejdere spares der rigtig mange penge på lønbudgetterne. De penge skal ikke bare ende i den store kasse. De skal blive i de områder, hvor de er sparet.
På Odsherred byråds møde før påske havde Enhedslisten sammen med SF derfor stillet forslag om at de midler, Odsherred kommune ville spare ved en eventuel strejke/lockout, skulle blive i de berørte områder. Og her benyttes til genopretning af områderne og efteruddannelse af det berørte personale.

Regeringen vil underminere retsstaten

Kommentar af Kim Mariegaard, tidligere byrådsmedlem for EL

I Danmark har vi indtil nu haft en retsstat, der bygger på, at der er lighed for loven. Lighed for Loke såvel som for Thor, har det lydt i mere end hundrede år.Men sådan skal det åbenbart ikke være mere.

Regeringen vil nu fordoble straffen for kriminalitet begået i visse områder af landet. Den slags tiltag er uhørte i et retssamfund, og vi må håbe at forslaget aldrig bliver realiseret. Ellers kan vi risikere, at en ung i Søllerød får den halve straf for at videresende nøgenbilleder af mindreårige, end en ung i Nivå ville få. Eller en biltyv i Gentofte, der begår uagtsomt manddrab, slipper med den halve straf i forhold til en tilsvarende biltyv, der begår uagtsomt manddrab i Vollsmose.