Enhedslisten kan ikke deltage i Odsherred kommunes budgetforlig for 2019.

Af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten-Odsherred.

Der er da flere elementer i forliget vi gerne vil bakke op om - det gælder bl.a. at der er lagt op til at der skal foretages et mærkbart løft i indsatsen for demente og pårørende.
Men vi har hele tiden været uenige i besparelserne indenfor den kollektive trafik som er med til at finansiere det foreliggende budgetforslag. Besparelserne her vender den tunge ende nedad og vil fremme privatbilismen, hvilket vi som et grønt parti er modstandere af. Det er unødvendige besparelser der blev aftalt i 2016, men da det var valgår i 2017, blev det først i budgettet for 2019 at besparelsen skulle effektueres. Enhedslisten har hele tiden været imod den besparelse, der både rammer de svageste, er klimabelastende og på sigt medvirker til at øge trængselsproblemerne. Vi bør gå den stik modsatte vej, vi bør styrke vores fælles kollektive trafik til gavn for klimaet og miljøet og som et tilbud om transport til alle kommunens borgere.

Enhedslisten og kommunebudgettet for 2019

Tirsdag d. 11. September havde byrådet 1. Behandling af budgettet for 2019. Nedenfor følger den tale Enhedslistens byrådsmedle, Clark Pratt, holdt på mødet:

Enhedslisten kan ikke tiltræde forslaget til budgetforlig for 2019.

Der er da flere elementer i forliget vi gerne vil bakke op om, det gælder bl.a. at der er lagt op til at der skal foretages et mærkbart løft i indsatsen for demente og pårørende. Det er også vigtigt med flere medarbejder i familiesagsbehandling og flere ressourcer til almennyttige boliger.

Men vi har hele tiden været uenige i besparelserne indenfor den kollektive trafik som er med til at finansiere det foreliggende budgetforslag, besparelserne her vender den tunge ende nedad og vil fremme privatbilismen, hvilket vi som et grønt parti er modstandere af.

Debatindlæg om Fremtidens skole i Odsherred

Af Clark Pratt, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådsmedlem for Enhedslisten.

I konstitueringsaftalen fra november 2017 - hvilken Enhedslisten ikke er bundet af - står der to erklæringer i begyndelsen af afsnittet vedrørende børn og unge.

Partierne er enige om, at børns udbytte af deres skolegang skal øges. De faglige resultater i folkeskolen skal løftes. Partierne er enige om, at der åbnes drøftelser med skoler, forældre, pædagoger og lærerforeningen om indsatser, der kan løfte det faglige niveau hos kommunens børn og unge.

Partierne skal i fællesskab være enige om rammerne for en eventuel ny skolestruktur oven på den igangværende høringsfase.

Desværre har forligspartierne følt sig mere forpligtet af tilsagn 2 end tilsagn 1. Drøftelserne har været amputeret i begyndelsen og kapret i slutningen.

EL afviser både budgetforlig og skoleforlig

Enhedslistens medlemsmøde havde onsdag to tunge kommunalpolitiske emner på programmet. Nemlig at beslutte hvordan vi stiller os til både kommunens budget og den fremtidige skolestruktur. Efter møde udsendtes denne pressemeddelse:

På sit medlemsmøde 5. september har Enhedslisten-Odsherred besluttet, at partiet IKKE tilslutter sig budgetforliget om Odsherred Kommunes budget for 2019.

"Vi mener ikke forliget prioriterer de mest udsatte i Odsherred. Vi synes heller ikke klimaet får opmærksomhed nok. Vi vil gerne bevare friheden til at stemme imod nedskæringer i velfærds- og miljøindsatser, som nemt kunne blive lagt frem som fornuftige besparelser og som effektivisering af administrationen og fagudvalgenes konti. Derfor kan vi ikke sige ja til forliget" udtaler Clark Pratt, Enhedslistens medlem af Byrådet.

Odsherred bliver skattelyfri kommune.

På august måneds byrådsmøde havde  Enhedslistens byrådsmedlem, Clark Pratt, stillet forslag om, at Odsherred skal underskrive Oxfam-IBIS’s charter om at være skattelyfri kommune. 

Forslaget blev vedtaget af byrådet. Kun Venstre og DF stemte imod. De to partier stillede modsat med et forslag et forslag om, såfremt charteret blev underskrevet, at administrationen skal komme med en årlig opfølgning på sagen. Dette blev nedstemt.

Clark Pratt argumenterede på sin side med at chartret kunne ligestilles med, at kommunen for år tilbage havde underskrevet en hensigtserklæring om at være klimavenlig kommune ved at reducere den årlige CO2-udledning og arbejder for ligestilling.