Rute 555 og 566 nedlægges - hvorfor kommer det os ved ?

Læserbrev i Nordvestnyt, 12. november 2018, af Sara Lynge Ravn, Enhedslisten, Odsherred

I regionsrådet vil alle partierne bortset fra Enhedslisten nedlægge rute 555 og 666 samt en række andre busruter i Region Sjælland.

I Odsherred er der nok ikke mange, der ligger søvnløse over dén meddelelse. Men det er der måske alligevel grund til. Begge ruter bringer feriegæster fra Høje Taastrup til hhv. Sjællands Odde og Rørvig. 555 og 666 er derfor med til at aflaste vores veje om sommeren i dén periode, hvor de er allermest belastede af både gennemkørende ferietrafik og af de mange mennesker, der holder ferie i Odsherred.

Stop besparelserne på den kollektive trafik i Region Sjælland

Af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL Odsherred

De politiske partier i Regionsrådet bortset fra Enhedslisten vil spare knapt 20 millioner på den kollektive trafik i Regionen. Besparelsen skal opnås ved at nedlægge en række buslinjer heriblandt natbusserne på Sjælland. Det vil de uanset at Movia har udtrykt stor betænkelighed ved nedlæggelserne og samtidig har oplyst at der vil blive tilbageført et beløb på ca. 9 millioner til Regionen i 2020.

Enhedslisten har samtidig peget på at de det beløb, der skal spares kan hentes indenfor afdelingen for Regional Udvikling da området stort set er blevet tømt for opgaver efter at midlerne til regional udvikling er blevet fjernet fra Regionen.

Enhedslisten kræver ansvarlig økonomisk adfærd

Af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten-Odsherred 

Der er tre områder, hvor Odsherred kan gøre mere for at være en kommune som er ...
- bæredygtig – mht. miljø, energi, sociale investeringer, omsorg og uddannelse
- læredygtig – mht. at formidle, sparke gang i dialog, reflektere og ændre eller forny politik
- væredygtig – attraktiv for borgerne og tilflyttere i alle alder og fra alle økonomiske lag

1: Vi konfronterer uligheder i regeringens og KL's politik ved at være talsmænd for et nyt økonomisk syn. Borgermesteren, direktørerne og byrådsmedlemmer bør bruge hver en mulighed for at kæmpe for bedre brug af vores nationale ressourcer, færre restriktioner på kommunal opsparing, likviditet og drift, og en anstændig tildeling til landdistrikterne.
• et minimalt forsvarsbudget - vi kunne bruge 66 mia. på velfærd i stedet for F35 kampfly
• staten gør kollektiv transport billigere og udfaser privatbilisme
• staten promoverer investeringer i grøn energi, energirenovering, cirkulære affaldssystemer, beskyttelse af drikkevand og forbedring af renseanlæg
• staten indfører retfærdig udligning for kommunerne som Odsherred som har et højere aldersgennemsnit og en højere procent af de sociale udsatte
• staten standser sin indblanding i kommunernes rammer for serviceudgifter, anlægsrammer og kassebeholdning

Enhedslisten kan ikke deltage i Odsherred kommunes budgetforlig for 2019.

Af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten-Odsherred.

Der er da flere elementer i forliget vi gerne vil bakke op om - det gælder bl.a. at der er lagt op til at der skal foretages et mærkbart løft i indsatsen for demente og pårørende.
Men vi har hele tiden været uenige i besparelserne indenfor den kollektive trafik som er med til at finansiere det foreliggende budgetforslag. Besparelserne her vender den tunge ende nedad og vil fremme privatbilismen, hvilket vi som et grønt parti er modstandere af. Det er unødvendige besparelser der blev aftalt i 2016, men da det var valgår i 2017, blev det først i budgettet for 2019 at besparelsen skulle effektueres. Enhedslisten har hele tiden været imod den besparelse, der både rammer de svageste, er klimabelastende og på sigt medvirker til at øge trængselsproblemerne. Vi bør gå den stik modsatte vej, vi bør styrke vores fælles kollektive trafik til gavn for klimaet og miljøet og som et tilbud om transport til alle kommunens borgere.

Enhedslisten og kommunebudgettet for 2019

Tirsdag d. 11. September havde byrådet 1. Behandling af budgettet for 2019. Nedenfor følger den tale Enhedslistens byrådsmedle, Clark Pratt, holdt på mødet:

Enhedslisten kan ikke tiltræde forslaget til budgetforlig for 2019.

Der er da flere elementer i forliget vi gerne vil bakke op om, det gælder bl.a. at der er lagt op til at der skal foretages et mærkbart løft i indsatsen for demente og pårørende. Det er også vigtigt med flere medarbejder i familiesagsbehandling og flere ressourcer til almennyttige boliger.

Men vi har hele tiden været uenige i besparelserne indenfor den kollektive trafik som er med til at finansiere det foreliggende budgetforslag, besparelserne her vender den tunge ende nedad og vil fremme privatbilismen, hvilket vi som et grønt parti er modstandere af.

Debatindlæg om Fremtidens skole i Odsherred

Af Clark Pratt, medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådsmedlem for Enhedslisten.

I konstitueringsaftalen fra november 2017 - hvilken Enhedslisten ikke er bundet af - står der to erklæringer i begyndelsen af afsnittet vedrørende børn og unge.

Partierne er enige om, at børns udbytte af deres skolegang skal øges. De faglige resultater i folkeskolen skal løftes. Partierne er enige om, at der åbnes drøftelser med skoler, forældre, pædagoger og lærerforeningen om indsatser, der kan løfte det faglige niveau hos kommunens børn og unge.

Partierne skal i fællesskab være enige om rammerne for en eventuel ny skolestruktur oven på den igangværende høringsfase.

Desværre har forligspartierne følt sig mere forpligtet af tilsagn 2 end tilsagn 1. Drøftelserne har været amputeret i begyndelsen og kapret i slutningen.