Bestyrelsesmøde, 2.12. 2015

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, onsdag d. 2. december kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til mødet: Clark, Kim, Peter, Torben; afbud fra Alf

1. Velkomst og valg af dirigent og referent

Ingen dirigent, Clark er referent

2. Kort nyt fra

Bestyrelsesmøde, 3.11. 2015

Referat fra bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, tirsdag d. 3. november kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Havnegade 5, Nykøbing Sj.

Til mødet: Kim, Torben, Clark. ​Afbud fra Peter og Alf

1. Velkomst og valg af dirigent og referent (Clark)

Generalforsamling 5.3. 2015

Til mødet: Kim, Alf, Torben, Clark, Troels, Thorkild
Afbud fra Peter og Merete

1. Valg af dirigent og referent. (hhv. Alf og Clark)

2. Årsberetning fra bestyrelsen og byrådet v. Clark og Kim
Se de vedhæftede beretninger. Clark vil tage telefonisk kontakt til alle medlemmer i april for at lave en afstemmelse/organisering af forventninger og interesser og uddele arbejdsopgaver vedr. evt. valgkampagne i maj.
Kim foreslår at baggrundsgrupperne også dækker Lokaldemokratiudvalget, de tre råd og Movias Repræsentantskab.

Bestyrelsesmøde 5. februar 2015

 

Til mødet: Kim, Peter, Alf, Torben, Clark

1. Valg af referent. (CP)