Fattigdommen blomstrer her

Debatindlæg af Søren Windfeld, byrådskandidat for Enhedslisten

Vi har mange fattige i Odsherred. Tidligere beskyttede kontanthjælpen mod, at man havnede i egentlig fattigdom, men den borgerlige regering har med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen sørget for, at vi nu har en del borgere i Odsherred, der er ramt af egentlig fattigdom. Fattigdom er diskriminerende og dehumaniserende. Det er derfor meget svært at forstå, at Odsherred Kommune administrerer reglerne på en sådan måde, at der er langt flere der bliver fattige end nødvendigt.

Løfternes tid

Debatindlæg af Kim Mariegaard, Byrådsmedlem og byrådskandidat (EL)

I tiden op til et valg afgives der mange løfter fra de forskellige partier. Tiden vil vise om løfterne var mere eller mindre tomme.

I onsdagens Nordvestnyt lover socialdemokratiet og DF, at Odsherreds pensionister fra 2019 igen vil få gjort rent hver anden uge. For næsten to år siden mente byrådets partier (undtagen Enhedslisten og SF) ellers, at rengøring hver tredje uge var rigeligt og forsvarligt.

Demokratiet skal udvides

Debatindlæg af Kim Mariegaard, byrådsmedlem og byrådskandidat for Enhedslisten.

Efter forslag fra Enhedslisten besluttede byrådet på sit møde i slutningen af oktober, at grupper af borgere fra den nye byrådsperiode skal kunne få deres egne forslag bragt op og behandlet i byrådet – såkaldte borgerdrevne forslag.

Vi mener i Enhedslisten, at det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i byrådet.

HedeDanmark ud af Odsherred

Debatindlæg af Torben Rahm, byrådskandidat for Enhedslisten.

I 2013 traf Byrådet i Odsherred den ulyksalige beslutning at markedsprøve Park og Vej m.h.p. udlicitering. Siden 1. oktober 2014 har HedeDanmark profiteret på vedligeholdelsen af kommunens veje mv. Hvad det samlet har kostet Odsherreds skatteborgere, er det nok svært at gøre op, fordi HedeDanmark udover basiskontrakten, tager sig betalt for enhver form for ekstraydelse, og dem er der mange af.

Demokratiets svære vilkår

Synspunkt om Lundbeck-sagen af Peter Bomholt Andersen, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten Odsherred.

Er høringer i forbindelse med lokalplanforslag bare tidsspilde og en demokratisk formalitet? Det indtryk kan man godt sidde tilbage med efter at have fulgt processen omkring tilblivelsen af lokalplanen om udvidelsen af Lundbecks fabriksanlæg i Lumsås.