Christian Juhl's tale i Nykøbing 1. Maj

Enhedslistens spidskandidat i Sjællands Storkreds, Christian Juhl, var en af talerne ved 1. maj festen på Cirkuspladsen i Nykøbing. Vi bringer her hans tale:

Chr. JuhlDer er krise siger Lars Løkke.
Vi skal spænde livremmen ind.
Vi skal gøres ”krisebevidste” så vi er parate til at sluge nedskæringer og fyringer på sygehusene, skolerne, på dagsinstitutionerne, ældreplejen o.s.v..
Fyringer er i hans verden svaret på stigende arbejdsløshed.

Emneord:

Myter og facts om efterlønnen

Få inspiration og ammunition til debatterne om efterlønnen.

Find masser af argumenter for efterlønnens bevarelse på www.enhedslisten.dk/efterloen .

Følg Johanne Schmidt-Nielsens blog på Politiken http://blog.politiken.dk/johanne  . Her afliver Johanne myterne om efterløn en for en.   

Emneord:

Medlemsmøde 4.4. 2018

Referat af medlemsmøde i Enhedslisten-Odsherred, d. 4. april kl.19.30, Nygade 19, Vig

Til mødet: Kim, Clark, Merethe, Slynge, Morten, Agnes, Thorkild
Afbud fra Peter B., Søren, Torben A., Torben R., Alf

1. Velkomst og introduktion af nye medlemmer. Valg af mødeleder og referent.
Hhv. Slynge og Clark

Medlemsmøde 11.1. 2018

Til stede: Thorkild. Slynge, Julie, Laura, Agnes, Shadia, Kim, Michael, Clark & Alf

Afbud fra: Morten, Else, Torben, Søren, Peter B., Merethe

1) Velkomst v. Clark og efterfølgende præsentationsrunde.

2) Mødeleder: Kim & Referent: Alf

Bestyrelsesmøde, 3.4. 2017

Referat af bestyrelsesmøde i Enhedslisten-Odsherred, mandag d. 3. april kl. 18.00 i Organisationernes Hus, Nykøbing, Sj.


Til mødet: Kim, Torben, Clark. Afbud fra Peter.

1. Nyt fra byrådet og baggrundsgrupperne v. Kim
Til efterretning

2. Kort nyt fra
* kasseren/afdelingens økonomi – Torben
Til efterretning
* medlemsstatus og kontakt med landskontoret – Clark
Vi har et par nye medlemmer, vi ikke har kunne få fat i, som vi må opsøge. Clark aftaler med Torben ang. det næste skridt.
* post til afdelingen - Clark
Til efterretning