Hvad spares der egentligt ved privatisering af tøjvask

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL Odsherred

Det er svært at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen om privatisering af tøjvasken for ældre og handicappede i Odsherred. Da egenbetalingen blev besluttet for snart et år siden, fremgik det af Center for Omsorg og Sundheds beregninger, at der kunne spares 340.000 kroner ved, at der blev indhentet ét medarbejderminut i hjemmeplejen per berørt borger per dag.

Demokrati og økonomi i ny optik

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL Odsherred

Jeg holdt fornyligt møde med repræsentanterne for en af Odsherred Kommunes største grupper af ansatte. Under dialogen blev den sædvanlige budgetproces omtalt som »respektløs« og »uoverskuelig« og høringsrunden efter det politiske forlig beskrives som »spild af tid«. I Enhedslisten har vi også oplevet processen som udemokratisk og forhastet.

Arbejder konsulentfirmaer virkelig gratis i Odsherred Kommune?

Debatindlæg af Sara Lynge Ravn, bestyrelsesmedlem i Enhedslisten-Odsherred

I lørdagens Nordvestnyt (18.1.20) kunne man læse, at konsulentfirmaet Trancit, ifølge borgmester Thomas Adelskov, har arbejdet ganske gratis for Odsherred Kommune. Konsulentfirmaet har ifølge borgmesteren undersøgt otte sager, hvor de skulle påvise deres påstand om, at kommunen kunne spare penge. Men da der ikke var noget at komme efter, stoppede samarbejdet.

Deloitte: Dyr og dårlig rådgivning

Debatindlæg af Peter Bomholt, medlem af bestyrelsen for EL Odsherred 

Odsherred kommune har atter engang hyret konsulentfirmaet Deloitte til at lave en begrundelse for nedskæringer i serviceniveauet, denne gang for kommunens besparelser i hjemmeplejen, Deloitte leverer det de er bliver bedt om, nemlig en række besparelsesforslag. Så kan byrådspolitikerne og embedsværket med "god" samvittighed sige at man kun følger de forslag til nedskæringer som et anerkendt konsulentfirmaet har foreslået. Sådan kamufleres politikernes ansvar for nedskæringer.

Urimeligt at tage penge for tøjvask

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for Enhedslisten i Odsherred

Fra februar 2020 skal ældre og handicappede i Odsherred Kommune, der ikke selv er i stand til at vaske deres tøj betale for at få deres tøj vasket.

Climatopia er et fejlagtigt og helt overflødigt projekt

Debatindlæg af Peter Bomholt, medlem af bestyrelsen for EL Odsherred

Ude på Ringholms arealer lige uden for Nykøbing vil kommunen støtte et projekt »Climatopia flex«.
Projektet går kort fortalt ud på at bygge boliger der »kan tages på nakken«, når et område bliver ramt af oversvømmelser. Det er et idealistisk, men overflødigt projekt, samtidig er det i strid med hele ideen med at lade vådområderne og lavbundsarealerne være ubenyttede, fordi disse arealer fungerer som magasin for store regnmængder, som depot for kuldioxid og er med til denitrificere vandet, så vi ikke forurener vores indre farvande med nitrat. Men der er andre grunde til at hele tanken om at bygge den type huse burde afvises. Vi kan undgå, at boliger i en ikke så fjern fremtid skal flyttes fra oversvømmede arealer. Den enkleste måde er, at man slet ikke etablerer nybyggeri på lavbundsarealer, vådområder og potentielt oversvømmelsestruede arealer.