Det er en hanekamp

Af Peter Bomholt Andersen, Bestyrelsesmedlem i EL-Odsherred 

»Stuerene bliver de aldrig«. 

Det sagde Poul Nyrup Rasmussen under Folketingets åbningsdebat i 1999. Det var en udtalelse møntet på Dansk Folkeparti. Der er jo sket en del siden 1999.
Vi har haft integrationsministre, der - både medens de var ministre og i deres eftermæle - pralede af, hvor mange stramninger de har gennemført på integrationsområdet i deres regeringsperiode. En af dem var endda så stolt af sine stramninger, at hun fejrede sine første 50 stramninger som et jubilæum med lige så mange lys i lagkagen.

Motorvejslobbyen sejrede igen

Kommentar af Kim Mariegaard, bestyrelsesmedlem i EL Odsherred.

Regeringens nye trafikudspil er fyldt med asfalt. I vores nabolande har man indset at der er behov for massive investeringer i jernbanenettet for at kunne håndtere fremtidens transportudfordringer på en bæredygtig og ressourcebesparende måde. Men sådan tænkes der ikke i Regeringen. Planen om mere asfalt blev serveret af 3 ministre med finansministeren i spidsen foran Novo Nordisk i Kalundborg, En by der har en af de ringeste jernbaneforbindelser på Sjælland og hvor virksomhederne tørster efter en bedre trafikforsyning. Samtidig er det en by med en højt rangeret venstre-borgmester. Så kunne rammen vel ikke være bedre for at servere et trafikudspil, der i store træk er en let omskrevet udgave af samme partis trafikpolitik.

Værdikrig om læreruddannelsen

Kommentar af Peter Bomholt Andersen, bestyrelsesmedlem i EL-odsherred

Folketinget har haft første behandling af et beslutningsforslag om etablering af en privat læreruddannelse. En vedtagelse af dette beslutningsforslag vil tvinge regeringen til at lave en lovgivning, så der kan oprettes en privat læreruddannelse. Denne uddannelse skal være et alternativ til den nuværende og lægge vægt på dannelse og baseres på et kristent værdigrundlag,

Velfærdssamfundssind

Debatindlæg af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL Odsherred

Samfundssind var ordet i 2020. "Årets ord" ifølge sprognævnet. Det år hvor almindelige borgere og småvirksomheder, skoler og plejehjem, kunstnere og præster måtte skrue nede for deres forventninger til at være sammen, tjene en løn, skabe nye tiltage, være kreative og oplyse folket. Og hvor forargede, vi kunne blive over hver historie om nogen, som alligevel holdt en konfirmationsfest eller et loppemarked. Vores egen samfundssind var altid – er altid – meget mere robust og nuanceret end vores nabos. Og vi lider for samfund med stolthed.

Verden skal reddes fra kernevåben

Kommentar af Clark Pratt, byrådsmedlem for EL-Odsherred

Jeg voksede op i Groton, Connecticut i USA, hvor General Dynamics Electric Boat Division havde sin produktion. Et el-skib er ikke den samme slags bæredygtig opfindelse som en el-bil. Electric Boat lavede (og laver stadigvæk) militærets undervandsbåde, hvis drivkraft var små kernekræftværker og hvis eneste formål var at rejse ubemærkede under havets overflade med atommissiler klar til 3. verdenskrig.

Pensionselevator: Klassekamp fra oven

Af Peter Bomholt Andersen, medlem af bestyrelsen for EL Odsherred

Unge, der starter på arbejdsmarkedet, kan se frem til, at de først kan gå på pension, når de er over 70. Men det gælder slet ikke alle unge.

De højtlønnede bestemmer selv, hvornår og hvordan de vil forlade arbejdsmarkedet. Deres høje indkomster betyder, at de kan opbygge pensionsformuer, der gør dem uafhængige af den officielle pensionsalder.